Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Đại học Thái Nguyên: Tôn vinh các NKH có công bố quốc tế xuất sắc năm 2017-2018

Đăng ngày: 29-01-2019 | 3455 lần đọc
|

[THCL] - Thái Nguyên là trung tâm đào tạo đứng thứ 3 toàn quốc: Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) là ĐH vùng với 9 trường Đại học thành viên... ĐHTN đã có nhiều đóng góp xứng đáng vào thành tích của ngành Giáo dục và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của vùng trung du miền núi phía Bắc cũng như sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong hai năm qua, đội ngũ các nhà khoa học đồng thời là các giảng viên trong Đại học Thái Nguyên đã có trên 1.000 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Số lượng bài báo công bố trên các tạp chí chuyên ngành và đăng kỷ yếu các hội nghị khoa học quốc tế tăng từ 112 bài (năm 2015) lên 343 bài (năm 2018). Đặc biệt số lượng bài xuất sắc được lựa chọn đăng trên tạp chí quốc tế (trong danh mục ISI và Scopus) tăng lên từ 43 bài (năm 2015) lên 108 bài (năm 2017) và năm học 2018-2019 có 143 công bố quốc tế với 102 các nhà giáo, nhà khoa học của ĐHTN.

Ngày 25/01/2019, Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên tổ chức gặp mặt 102 nhà khoa học tiêu biểu có công bố khoa học quốc tế xuất sắc trong hai năm 2017-2018 nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi 2019. Trong số các đơn vị thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên có số lượng bài công bố quốc tế nhiều nhất trong hai năm qua là Trường Đại học Khoa học với 22 tác giả của 44 bài khoa học, tiếp theo là Trường Đại học Sư phạm với 22 tác giả của 26 bài khoa học, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đướng thứ ba có 24 tác giả của 25 bài khoa học. Nhân dịp này, Ban Giám đốc cũng đã tặng Giấy khen có 20 nhà khoa học có nhiều bài khoa học công bố quốc tế nhất trong hai năm 2017-2018. Đây là một trong những nguồn nhân lực quan trọng để tạo nên chất lượng, thương hiệu và hàm lượng khoa học tiêu chuẩn quốc tế của Đại học Thái Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.  

Giáo sư, tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Phạm Hồng Quang trao Giấy khen  cho các nhà khoa học tiêu biểu

Đại học Thái Nguyên , ĐHTN  được thành lập ngày 4/4/1994 theo Nghị định số 31/CP của Chính phủ trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại các trường ĐH trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. ĐH Thái Nguyên đã đào tạo gần 500.000 sinh viên đại học và 20.000 học viên cao học và NCS hiện nay có tổng số 27 cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc. Trường  có  trên 4.400 cán bộ viên chức với trên 2.800 cán bộ giảng dạy, trong đó có có 164 GS, PGS, gần 700 tiến sĩ, nhiều nhà giáo có trình độ đẳng cấp quốc tế. Đội ngũ cán bộ của Đại học trong thời gian qua không ngừng tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Nhiều giảng viên trẻ được đào tạo ở các cơ sở giáo dục nổi tiếng trong nước và thế giới, có trình độ chuyên môn cao, có phương pháp giảng dạy tiên tiến, giỏi ngoại ngữ, đủ khả năng tham gia hội nhập quốc tế.  Đại học đã thiết lập được quan hệ hợp tác với trên 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế; ký kết được trên 300 văn bản hợp tác; thực hiện được gần 100 chương trình, dự án quốc tế; thu hút được trên 64 triệu USD đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ cán bộ, NCKH và chuyển giao công nghệ. 55.000 sinh viên của ĐH Thái Nguyên để vượt qua khó khăn, tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học  góp phần vào sự nghiệp  phát triển kinh tế - xã hội, sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hoàng Thiệp (Báo Thương hiệu và Công luận)