Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Ban giám đốc

Đăng ngày: 13-11-2018 | 5169 lần đọc
|
Ban Giám đốc
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Địa chỉ Đi động
 PGS.TS Trần Thanh Vân Phó Giám đốc Phụ trách  3852650     tranthanhvan@tnu.edu.vn
 PGS.TS Trần Viết Khanh Phó Giám đốc  3759357     khanhtv@tnu.edu.vn
 PGS.TS Nguyễn Hữu Công Phó Giám đốc  3753870     conghn@tnu.edu.vn