Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Văn phòng

Đăng ngày: 13-11-2018 | 4554 lần đọc
|
Đơn vị - Văn phòng
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Đi động
PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà Chánh văn phòng 0208.3852.650  0913.073.591 hant@tnu.edu.vn
Ngô Giang Nam Phó chánh Văn phòng 0208.3852.650  0988.880.113 namng@tnu.edu.vn 
Nông Minh Ngọc Phó chánh Văn phòng 0208.3653.048  0913.810.816 ngocnm@tnu.edu.vn
Nguyễn Hữu Thọ Phó chánh Văn phòng    0912.530.872  
Hoàng Thị Bích Lệ Chuyên viên    0945.832.555 lehb@tnu.edu.vn
Nguyễn Thị Loan Chuyên viên    0986.587.396 loannt@tnu.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Trang Chuyên viên    0975.969.889 trangnt@tnu.edu.vn
Nguyễn Thanh Hải Chuyên viên    0968.550.888 nguyenthanhhai@tnu.edu.vn
Lê Xuân Hiếu Chuyên viên    0989.021.186 lxhieucntt@tnu.edu.vn
Lương Thị Thúy Nga Nhân viên    0988574557  
Trần Thị Thanh Mai Nhân viên    0988438593  
Chu Đức Hạnh Lái xe    0912042512  
Nguyễn Phúc Khánh Lái xe    0912.737.145