Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin nghiệm thu đề tài KH&CN cấp đại học mã số ĐH2014-TN01-02 do ThS. Hà Anh Tuấn - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 26-01-2019 | 2296 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp sử dụng đất đồi chưa sử dụng tại tỉnh Thái Nguyên

Mã số: ĐH2014-TN01- 02

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hà Anh Tuấn

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu số: 2611/QĐ-ĐHTN ngày 18/12/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 08h 00’ - Thứ 5, ngày 31/01/2019

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp 2 – Văn phòng Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA