Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2017-TN05-04 do TS. Vũ Thị Như Trang - Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 10-10-2019 | 1114 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Nghiên cứu tạo dòng rễ tơ và biểu hiện gen liên quan đến tổng hợp Flavonoid ở cây thổ nhân sâm (Talinum paniculatum Gaertn.)

Mã số: ĐH2017-TN05-04

Chủ nhiệm đề tài: TS Vũ Thị Như Trang

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học: Số 1772/QĐ-ĐHTN ngày 02/10/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 13h30, ngày 16/10/2019 (thứ 4).

Địa điểm: Phòng BVLV2, tầng 7, nhà điều hành 11 tầng, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu