Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2018-TNA-59 do TS. Dương Thị Nguyên - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 15-10-2019 | 769 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu nguyên nhân và biện pháp phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ cây Ba kích.

Mã số: B2018-TNA-59.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Thị Nguyên.

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên.

Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Nông Lâm

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu số: 1819/QĐ-ĐHTN ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: Từ 8h30 ngày 18 tháng 10 năm 2019 (thứ 6).

Địa điểm: Phòng họp A1, Nhà Trung tâm, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu