Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2017-TNA-56 do ThS. Lê Sơn Thái - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 11-10-2019 | 1855 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp trưng bày hiện vật tại Bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên

Mã số: B2017-TNA-56

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Sơn Thái

Quyết định thành lập Hội đồng: số 3229/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian nghiệm thu: 15h00' - Thứ Tư ngày 16 tháng 10 năm 2019.

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp số 1, nhà C1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu