Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ mã số B2017-TNA-37 do PGS.TS. Luân Thị Đẹp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 09-08-2019 | 208 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu trồng thử nghiệm giống quýt ngọt không hạt (Citrus unshiu Marc) tại Bắc Kạn và Thái Nguyên

Mã số: B2017-TNA-37

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Luân Thị Đẹp

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Nông Lâm

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 2064/QĐ-BGDĐT ngày 19/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: 09h00 ngày 14/8/2019.

Địa điểm: Phòng họp A1, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA