Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Giải thể thao CBVC và người lao động Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 18-04-2023 | 432 lần đọc
|

Thời gian dễn ra giải: từ  ngày  19/4 - 23/4/2023

Khai mạc: 07h30 ngày 22/4/2023, Bế mạc: 17h00 ngày 23/4/2023

Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên