Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Tuổi trẻ Đại học Thái Nguyên hưởng ứng Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023

Đăng ngày: 19-05-2023 | 145 lần đọc
|

Vào lúc 9h00 ngày 18/5/2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên tổ chức điểm cầu đăng cai cấp tỉnh Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 tại Hội trường A4, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên. Chương trình có sự tham dự của đồng chí Phạm Thị Thu Hiền – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên; Đồng chí Lê Văn Hiếu – Bí thư Đoàn Đại học Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Chí Hiểu – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm cùng sự tham gia của hơn 100 đoàn viên thanh niên Trường Đại học Nông Lâm tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Hội thi còn là hoạt động thiết thực thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tham gia thực hiện chỉ thị 42 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Nội dung hội thi gồm: Kiến thức về triết học, triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị, kinh tế chính trị Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, danh nhân, phong trào công nhân trong và ngoài nước, phong trào yêu nước; Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế…Tại chương trình hưởng ứng cuộc thi, Ban tổ chức đã trao phần quà cho 03 thí sinh đạt điểm thi cao nhất.

Một số hình ảnh tại chương trình hưởng ứng:

Ảnh toàn cảnh.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Đại biểu cùng thí sinh.jpg

Đại biểu cùng các thí sinh

trao tặng 3 thí sinh đạt điểm cao.jpg

ảnh tập thể.jpg

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Lê Hiếu