Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Tổng kết công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng năm học 2018 – 2019 và triển khai công tác năm học 2019 – 2020

Đăng ngày: 05-09-2019 | 2937 lần đọc
|

Mới đây, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng năm học 2018 – 2019 và triển khai công tác năm học 2019 – 2020. Dự Hội nghị có đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, cơ sở giáo dục đại học thành viên trực thuộc Đại học. GS.TS Phạm Hồng Quang – Giám đốc Đại học Thái Nguyên chủ trì Hội nghị.

5-9-2019-TT-1.jpg

Toàn cảnh Hội nghị (ảnh: Minh Tuấn)

Trong năm học 2018 – 2019, công tác thanh tra của Đại học Thái Nguyên đã đi sâu trọng tâm vào công tác tuyển sinh, đào tạo; mua sắm trang thiết bị, quản lý tài sản; tuyển dụng, quản lý cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm cán bộ; các kỳ thi do Đại học Thái Nguyên tổ chức.

Chỉ đạo và thực hiện tốt kế hoạch thanh tra thường xuyên và đột xuất đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc. Tăng cường công tác thanh tra của các loại  hình đào tạo, trong đó tập trung vào công tác thanh tra tuyển sinh, thanh tra theo kế hoạch năm học 2018 – 2019 với các nội dung do  các ban đề xuất và được Giám đốc phê duyệt.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị đã tiến hành 4.771 lượt thanh tra, kiểm tra thường xuyên về việc thực hiện kỷ cương, nề nếp trong giảng dạy và học tập; tiến hành 4.203 lượt kiểm tra công tác coi thi giữa kỳ, kết thúc học phần; kiểm tra công tác tuyển sinh và nhập học cho sinh viên năm học 2018 – 2019. Ngoài việc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên còn tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được Đại học Thái Nguyên thực hiện theo đúng quy định. Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được lãnh đạo ĐHTN quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí.

 Năm học 2019 – 2020, công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch của Đại học Thái Nguyên tập trung vào các nội dung: Công tác tuyển sinh; công tác chuyên môn của các ban chức năng về pháp chế thi đua, cơ sở vật chất, kế hoạch tài chính, học sinh sinh viên, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thanh tra, đào tạo, văn phòng; các đợt thi do Đại học Thái Nguyên tổ chức. Bên cạnh đó, tăng cường thu thập và xác minh các nguồn thông tin làm căn cứ để tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất. Đồng thời, triển khai các hoạt động tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ để bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các vấn đề xoay quanh công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng của Đại học Thái Nguyên. Kết luận Hội nghị, Giám đốc Đại học Thái Nguyên GS.TS Phạm Hồng Quang đã chỉ đạo một số nội dung. Theo đó, Giám đốc nhấn mạnh, cần tăng cường giáo dục năng lực chấp hành pháp luật cho toàn thể cán bộ viên chức tại các đơn vị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu về công tác phòng chống tham nhũng và cần phải gắn liền với thực tế; tăng cường dân chủ tại cơ quan; minh bạch hóa công việc của Chính quyền, Đảng và các tổ chức Đoàn thể.

Nội dung thanh tra năm học 2019-2020 cần tập trung vào các mảng công việc như: Việc thực hiện đề án vị trí việc làm; Việc sử dụng nguồn thu hợp pháp đối với các đơn vị chưa được kiểm toán năm 2018; Đánh giá công tác quản lý, sử dụng tài sản công được đầu tư bằng mọi nguồn vốn. Đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý và sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; Công tác thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ và sinh viên…

Tác giả: Thanh Loan – TNU Media