Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Vũ Thị Thủy

Đăng ngày: 11-10-2019 | 2500 lần đọc
|

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Vũ Thị Thủy

Tên đề tài luận án: Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề ở khu vực miền núi phía Bắc

Ngành đào tạo: Lý luận và lịch sử giáo dục, mã số: 9 14 01 02

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Nguyễn Thị Tính
  2. TS. Trần Thị Minh Huế

Thời gian: 14h00, ngày 30 tháng 10 năm 2019.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

TIN ĐÃ ĐƯA