Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2014-TN05-03 do TS. Lê Anh Đức - Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 09-08-2019 | 216 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của chụp cắt lớp vi tính 64 dãy trong chẩn đoán bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Mã số: ĐH2014-TN05-03

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Anh Đức

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học: Số 1202/QĐ-ĐHTN ngày 24/7/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 8h00, ngày 15/8/2019 (thứ 5).

Địa điểm: Phòng họp BVLVII (tầng 7), nhà điều hành 11 tầng, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA