Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2017-TN08-08 do ThS. Nguyễn Thị Kim Anh - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 21-01-2019 | 4102 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam

Mã số: ĐH2017-TN08- 08

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 79/QĐ-ĐHTN ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 15h30 - Thứ 6, ngày 25 tháng 01 năm 2019

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA