Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2017-TN04-06 do ThS. Giáp Thị Thùy Trang - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 06-08-2019 | 189 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

 Tên đề tài: Nghiên cứu vi cấu trúc và tính chất nhiệt động trên các hạt nano kim loại bằng phương pháp mô phỏng

Mã số: ĐH2017-TN04-06

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Giáp Thị Thùy Trang

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1145/QĐ-ĐHTN ngày 18/7/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 9h00, ngày 10/8/2019 (thứ 7).

Địa điểm: Phòng 706 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA