Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2016-TN08-08 do ThS. Trần Thùy Linh - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 21-01-2019 | 4951 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Kiểm soát hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của Doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay.

Mã số: ĐH2016-TN08-08

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thùy Linh

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu cấp đại học số: 89/QĐ-ĐHTN ngày 14/01/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 14h00, ngày 25 tháng 01 năm 2019

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA