Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh Bắc Kạn mã số 4.2017.10 do TS. Nguyễn Thị Lan Anh - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 26-09-2019 | 4277 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TỈNH BẮC KẠN

Tên đề tài: Xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn

Mã số: 4.2017.10

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1598/QĐ-ĐHTN ngày 16/9/2019 của Giám đốc ĐHTN

Thời gian nghiệm thu: 8h30 ngày 01/10/2019

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp nhà T1B – Khoa Quốc tế-ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu