Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2017-TNA-36 do ThS. Lê Thị Kiều Oanh - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 21-01-2019 | 4755 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn và xây dựng biện pháp kỹ thuật cho giống dưa lê Hàn Quốc nhập nội tại Thái Nguyên

Mã số: B2017-TNA-36

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Kiều Oanh.

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Nông Lâm

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu số cấp cơ sở số: 82/QĐ-ĐHTN ngày 11/01/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: Từ 08h00 ngày 26 tháng 01 năm 2019 (thứ 7)

Địa điểm: Phòng họp A1, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA