Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ mã số B2017-TNA-32 do TS. Nguyễn Tiến Duy - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 26-09-2019 | 154 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán sự cố tiềm ẩn của máy biến áp lực.

Mã số: B2017-TNA-32

Chủ nhiệm đề tài:  TS. Nguyễn Tiến Duy

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2953/QĐ-BGDĐT ngày 19/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: 09giờ30 ngày 28/9/2019 (thứ 7).

Địa điểm: Phòng họp 1, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu