Skip to main content

Đại học Thái Nguyên

Tìm kiếm
Trang chủ
Chất lượng giáo dục
Điều kiện học tập
Công tác tài chính
  

 Chất lượng giáo dục

  Cam kết CLGD
  CLGD thực tế
  Chương trình đào tạo
  Tài liệu giáo trình
  Đồ án luận án
  Đào tạo theo nhu cầu
  NCKH - CGCN
  Hội nghị - hội thảo
  Kiểm định chất lượng

 Điều kiện học tập

  Đội ngũ
  Cơ sở hạ tầng
  Trung tâm học liệu
  Các phòng thí nghiệm trọng điểm

 Công tác tài chính

  Giao dự toán ngân sách cho các đơn vị
  Tình hình tài chính
  Học phí - Lệ phí
  Chi hàng năm
  Chế độ chính sách
  Kiểm toán
  Thu chi các khoản đóng góp từ các đơn vị

 Liên kết đến các ĐV

  Trường Đại học Sư phạm
  Trường Đại học Nông Lâm
  Trường Đại học Y Dược
  Trường Đại học Khoa học
  Trường Đại học KTCN
  Trường Đại học KT&QTKD
  Khoa Công nghệ thông tin
  Khoa Ngoại Ngữ
  Trường Cao đẳng KT - KT

 ‭ (Đã ẩn) ‬Liên kết Quản trị

Đại học Thái Nguyên
Không có bài đăng nào trong danh mục này.

 Cam kết CLĐT ĐH-CĐ

Tiêu đề 
Nội dung cam kết 

 Cam kết CLĐT Thạc sỹ

Tiêu đề 
Văn học Việt Nam 
LL và PP dạy học Sinh học 
Sinh thái học 
Di truyền học 
LL & PP dạy học Địa lý 
Sinh học thực nghiệm 
Địa lý học 
LL & PP dạy học Vật lý 
LL và PP dạy học Toán học 
Công nghệ chế tạo máy 
Công nghệ sinh học 
Cơ học kỹ thuật 
Chăn nuôi 
Đại số và lý thuyết số 
Giáo dục học 
Hoá hữu cơ 
Hoá phân tích 
Hóa vô cơ 
Kinh tế nông nghiệp 
Kỹ thuật điện tử 
Khoa học máy tính 
Khoa học Môi trường 
Lâm học 
Lịch sử Việt Nam 
LL & PP dạy học Văn – TV 
Nội khoa 
Ngôn ngữ học 
Nhi khoa 
Phương pháp Toán sơ cấp 
Quản lý đất đai 
Quản lý giáo dục 
Quản lý kinh tế 
Toán Giải tích 
Toán ứng dụng 
Tự động hóa 
Thiết bị, mạng và nhà máy điện 
Thú y 
Trồng trọt 
Y học dự phòng 

 Cam kết CLĐT Tiến sỹ

Tiêu đề 
Trồng trọt 
Sinh thái học 
Di truyền học 
LL & PP dạy học Vật lý 
Văn học Việt Nam 
Toán Giải tích 
Lý luận & Lịch sử Giáo dục 
Chăn nuôi động vật 
Vi sinh vật học thú y 
Công nghệ chế tạo máy 
Dinh dưỡng & thức ăn CN 
Hoá sinh học 
Kinh tế nông nghiệp 
Ký sinh trùng học thú ý 
Kỹ thuật lâm sinh 
Kỹ thuật máy công cụ 
Tự động hoá 
Vệ sinh XHH & TC y tế 
Không có bài đăng nào trong danh mục này.