Skip to main content

Trường Đại học Sư phạm

Tìm kiếm
Trang chủ
Chất lượng giáo dục
Điều kiện học tập
Công tác tài chính
Đại học Thái Nguyên
  
Trường Đại học Sư phạm > Chương trình đào tạo > PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN TIỂU HỌC 1  

Chương trình đào tạo: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN TIỂU HỌC 1

Tên môn học

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN TIỂU HỌC 1 

Thuộc ngành

SP Giáo dục tiểu học 

Cán bộ tham gia giảng dạy:

TS Vũ Thị Thái
 Th.s Lý Văn Hoan
 Th.s Lê Thị Thu Hương
 
 

Giảng viên hướng dẫn

 

Mục đích môn học

 

Nội dung tóm tắt

 Phương pháp dạy học Toán Tiểu học 1 cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản nhất của lí luận dạy học bộ môn Toán ở trường Tiểu học như: các thành tố cơ bản của quá trình dạy học, các phương pháp dạy học thường vận dụng, việc chuẩn bị và tổ chức dạy học Toán ở Tiểu học, công tác kiểm tra và đánh giá. Bênh cạnh đó, nó còn giúp cho sinh viên trong việc dạy học những nội dung cụ thể của chương trình Toán Tiểu học như: hình thành khái niệm các số và các phép tính cơ bản trên tập hợp số tự nhiên, phân số, số thập phân; dạy học các yếu tố hình học, các yếu tố thống kê, đại lượng…
 
 

Lịch trình giảng dạy

 

Tài liệu học tập

 

Phương pháp đánh giá

điểm thứ nhất: 30% - Kiểm tra thi viết giữa kì 02 bài (50’)
  điểm thứ hai: 70% - thi viết cuối kì (120’)
 
 

Tài liệu tham khảo.

[1] Lê Thị Thu Hương, Lý Văn Hoan, Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học - Phần đại cương, Đề cương bài giảng, 2006
 [2] Đỗ Trung Hiệu - Đỗ Đình Hoan – Vũ Dương Thụy – Vũ Quốc Chung, Phương pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học, NXB Giáo dục – 1999.
 [3] Nguyễn Bá Kim, Phương pháp dạy học môn Toán, NXB Đại học Sư phạm, 2006.
 [4] Tuyển tập Toán Tuổi thơ,  NXB Giáo dục, 2004; 2005   
 [5] Sách giáo khoa Toán lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, NXB Giáo dục.
 [6] Sách giáo viên Toán lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, NXB Giáo dục.
 
 

Thuộc ngành.

 
Tệp đính kèm
Created at 12/01/2010 8:26 SA  by adminwpDHSP 
Last modified at 13/01/2010 2:36 CH  by admin web portal