Skip to main content

Trường Đại học Sư phạm

Tìm kiếm
Trang chủ
Chất lượng giáo dục
Điều kiện học tập
Công tác tài chính
Đại học Thái Nguyên
  
Trường Đại học Sư phạm > Chương trình đào tạo > CHUYÊN ĐỀ MỸ THUẬT (tự chọn)  

Chương trình đào tạo: CHUYÊN ĐỀ MỸ THUẬT (tự chọn)

Tên môn học

CHUYÊN ĐỀ MỸ THUẬT (tự chọn) 

Thuộc ngành

SP Giáo dục tiểu học 

Cán bộ tham gia giảng dạy:

1. CN Dương Thị Lê.              Giảng viên khoa ĐTGV Tiểu học.
 2. CN Nguyễn Đức Vượng     Giảng viên khoa ĐTGV Tiểu học
 
 

Giảng viên hướng dẫn

 

Mục đích môn học

 

Nội dung tóm tắt

  Học phần Mĩ thuật (tự chọn) nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng vẽ tranh cho sinh viên. nội dung bao gồm vẽ tượng, kí hoạ người, phong cảnh (phần kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho vẽ tranh), phần thực hành vẽ tranh chiếm phần lớn thời gian nội dung học phần này.
 
 

Lịch trình giảng dạy

 

Tài liệu học tập

 

Phương pháp đánh giá

Điểm thứ  1 : 10%  kiểm tra BT thực hành.
                          Điểm thứ  2 : 10%  kiểm tra BT thực hành.
                         Điểm thứ  3 : 10%  kiểm tra BT thực hành.
                         Điểm thứ 4:  70%   kiểm tra thực hành (240 phút).
 
 

Tài liệu tham khảo.

[1]. Nguyễn Lăng Bình, Kí hoạ. Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. (2003)
 [2]. Triệu Khắc Lễ, Hình hoạ, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. (2003)
 [3]. Đỗ Duy Ngọc, Những điều cơ bản dành cho người học vẽ- phác hoạ, kí họa, Đồng Nai. (1996).
 [4]. Lê Thanh Lộc, Hình hoạ căn bản, tập 1. Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội. (1996).
 [5]. Nguyễn Văn Tỵ, Bố cục và các loại tranh khác. Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội. (1999).
 [6]. Đàm Luyện, Giáo trình bố cục. Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. (2003).
 [7]. Phạm Thị Chỉnh - Trần Tiểu Lâm, Giáo trình Mĩ thuật, tập 1. Nxb Giáo dục, Hà Nội. (2006).
 [8]. Nguyễn Quốc Toản, Giáo trình Mĩ thuật, tập 2. Nxb Giáo dục, Hà Nội. (2006).
 [9] Nguyễn Quốc Toản (chủ biên)  Mĩ thuật và phương pháp dạy học mĩ thuật. Nxb Giáo dục,2007.
 
 

Thuộc ngành.

 
Tệp đính kèm
Created at 12/01/2010 8:30 SA  by adminwpDHSP 
Last modified at 13/01/2010 2:36 CH  by admin web portal