Skip to main content

Trường Đại học Sư phạm

Tìm kiếm
Trang chủ
Chất lượng giáo dục
Điều kiện học tập
Công tác tài chính
Đại học Thái Nguyên
  
Trường Đại học Sư phạm > Chương trình đào tạo > PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN-XÃ HỘI  

Chương trình đào tạo: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN-XÃ HỘI

Tên môn học

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN-XÃ HỘI 

Thuộc ngành

SP Giáo dục tiểu học 

Cán bộ tham gia giảng dạy:

Ths GVC  Hoàng Thị Nga
 Ths GV     Nguyễn Thị Thu Hằng
 CN GV     Nguyễn Thị Hồng Chuyên
 
 

Giảng viên hướng dẫn

 

Mục đích môn học

 

Nội dung tóm tắt

    Học phần Phương pháp gảng dạy Tự nhiên-Xã hội là một phần kiến thức khoa học giáo dục. Học phần này cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về chương trình sách giáo khoa và cấc phương pháp dạy học, các hình thức dạy học, cách sử dụng các phương tiện dạy học, cách thức kiểm tra đánh giá trong môn Tự nhiên-Xã hội. Đồng thời giúp sinh viên có khả năng soạn bài lên lớp theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học, nâng cao năng lực tự học tự nghiên cứu khoa học của sinh viên.
 
 

Lịch trình giảng dạy

 

Tài liệu học tập

 

Phương pháp đánh giá

Điểm thứ nhất và thứ hai: 30% kiểm tra 2 bài (50 phút)
                    Điểm thứ ba: 70%   Thi hết cuối kỳ 90 phút
 
 

Tài liệu tham khảo.

1, Nguyễn Thượng Giao “Giáo trình phương pháp giảng dạy môn Tự nhiên-Xã hội”-NXB Giáo dục,2004
 2, Đỗ Đình Hoan “Một số vấn đề cơ bản của chương trình tiểu học mới”-NXB Giáo dục,2002.
 3, Bùi phương Nga, Lê Thu Dinh…”Sách giáo khoa và sách hướng dẫn giảng dạy Tự nhiên-Xã hội”lớp 1, lớp 2, lớp 3-NXB Giáo dục,2000.
 4, Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái “Sách giáo khoa và sách hướng dẫn giảng dạy môn Khoa học” lớp 4, lớp 5-NXB Giáo dục, 2005
 5, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Tuyết Nga….“Sách giáo khoa và sách hướng dẫn giảng dạy môn Lịch sử và Địa lý” lớp 4, lớp 5-NXB Giáo dục, 2005.
 6, Hoàng Thị Nga “Đề cương bài giảng PPGD Tự nhiên-Xã hội”-Đại học sư phạm Thái nguyên, 2006.
 
 

Thuộc ngành.

 
Tệp đính kèm
Created at 12/01/2010 8:26 SA  by adminwpDHSP 
Last modified at 13/01/2010 2:36 CH  by admin web portal