Skip to main content

Trường Đại học Nông Lâm

Tìm kiếm
Trang chủ
Chất lượng giáo dục
Điều kiện học tập
Công tác tài chính
Đại học Thái Nguyên
  
Trường Đại học Nông Lâm > Tài liệu thuộc khối kiến thức ngành Quản lý tài nguyên rừng > Phân loại thực vật  

Tài liệu thuộc khối kiến thức ngành Quản lý tài nguyên rừng: Phân loại thực vật

Môn học

Phân loại thực vật 

1

Trần Hợp. Phân loại thực vật. NXB Đại học & Trung học chuyên nghiệp, 1968.

2

Bùi Thu Hà. Phân loại thực vật. NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2007.

3

Hoàng Thị Sản. Thực hành phân loại thực vật. NXB Giáo dục, 2000.

4

Nguyễn Anh Diệp. Nguyên tắc phân loại thực vật. NXB Khoa học kỹ thuật, 2007.

5

Nguyễn Thị Huyên, Nguyễn Tiến Hiệp. Hình thái và phân loại thực vật. NXB Nông nghiệp, 2004.
Tệp đính kèm
Created at 13/01/2010 9:34 SA  by adminTTHL 
Last modified at 25/01/2010 2:06 CH  by adminTTHL