Skip to main content

Trường Đại học Nông Lâm

Tìm kiếm
Trang chủ
Chất lượng giáo dục
Điều kiện học tập
Công tác tài chính
Đại học Thái Nguyên
  
Trường Đại học Nông Lâm > Chuẩn đầu ra > NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Chuẩn đầu ra: NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Nội dung

NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Giới thiệu chương trình

Giới thiệu chung
- Tên đào tạo:  Phát triển nông thôn (Rural Development)
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Thời gian đào tạo: 4 năm
Mục tiêu của chương trình
 Đào tạo ra kỹ sư phát triển nông thôn đáp ứng nhu cầu của xã hội trong sự nghiệp phát triển nông thôn nói chung và nông thôn khu vực trung du miền núi phía Bắc nói riêng. Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và có phẩm chất đạo đức tốt.
Định hướng của sinh viên sau tốt nghiệp
  Kỹ sư phát triển nông thôn có thể làm việc ở các cơ quan sau:
- Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến phát triển nông thôn, đặc biệt là cơ quan của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ở các cấp.
 - Trung tâm khuyến nông quốc gia; Trung tâm khuyến nông các tỉnh; Trạm khuyến nông huyện.
 - Các tổ chức kinh tế có liên quan đến phát triển nông thôn và khuyến nông (Doanh nghiệp nông nghiệp; Trang trại; Cơ sở chế biến, marketing, nông lâm thuỷ sản; Các hợp tác xã,...).
 - Các trường, viện; Các tổ chức nghiên cứu và chuyển giao liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn.
 - Các tổ chức xã hội và nghề nghiệp về nông nghiệp và phát triển nông thôn (các hiệp hội, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ).

Chuẩn đầu ra

Kiến thức
 - Vận dụng được khối kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội và lý luận chính trị vào cuộc sống cũng như nghề nghiệp của mình.
 - Vận dụng được các kiến thức cơ sở chuyên ngành như: Phương pháp tiếp cận khoa học; Nguyên lý phát triển nông thôn; Xã hội học nông thôn; Phát triển cộng đồng; Chính sách phát triển nông thôn,…. để giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chuyên ngành đào tạo.
 - Vận dụng các kiến thức thực tế như: Đánh giá nông thôn; Kinh tế phát triển nông thôn; Kinh tế nông nghiệp; Lập và quản lý dự án; Quy hoạch nông thôn; Cơ sở hạ tầng nông thôn,… để tiếp cận và làm quen với các công việc thực tế liên quan đến phát triển nông thôn.
 - Vận dụng các kiến thức đã học để nhận biết và giải quyết các vấn đề phát sinh, tồn tại trong công cuộc xây dựng và phát triển nông thôn.
Kỹ năng
Kỹ năng nghề nghiệp
 - Có kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch và đề xuất giải pháp về phát triển nông nghiệp, nông thôn.
 - Độc lập xây dựng, tổ chức, thẩm định, quản lý và đánh giá chương trình, dự án phát triển nông thôn, có khả năng viết báo cáo về lĩnh vực phát triển nông thôn.
 -  Biết và có khả năng  tổ chức các nguồn lực và quản lý sản xuất kinh doanh tại nông trại, cơ sở sản xuất chế biến nông lâm thuỷ sản, và các lĩnh vực khác trong nông nghiệp và nông thôn.
 -  Vận dụng và giải quyết được những vấn đề kinh tế - xã hội liên quan đến sự phát triển nông nghiệp và nông thôn.
 - Biết giao tiếp, hợp tác và làm việc với cộng đồng, nhất là với cộng đồng người dân nông thôn.
 - Biết sử dụng tốt các thiết bị và phương tiện hỗ trợ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong lĩnh vực phát triển nông thôn.
 - Có khả năng tổ chức công tác phát triển nông thôn ở các cấp.
Kỹ năng mềm
 - Có kỹ năng tiếp cận trong phát triển nông thôn
 - Có khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng làm việc nhóm
 - Sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp phục vụ chuyên môn (Trình độ tiếng Anh  tương đương TOEIC 350);
 - Tin học trình độ B, thao tác tốt các phần mềm tin học văn phòng sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên ngành  như SPSS …
Phẩm chất đạo đức
 - Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với đất nước.
 - Sẵn sàng làm việc độc lập, khoa học, tự học hỏi, tìm kiếm, cập nhật, sử dụng thông tin. Phân bổ quỹ thời gian và sắp xếp công việc một cách hợp lý.
 - Có ý thức và năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
 - Đảm bảo đủ sức khoẻ phục vụ công tác.
 - Có thái độ cộng tác, khách quan, công bằng trong công việc.

Điều kiện thực hiện

Điều kiện tuyển sinh
  Đáp ứng được yêu cầu của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ GD &ĐT.
Thực hiện chương trình
 - Sinh viên vào học theo hệ thống tín chỉ của nhà trường, được cung cấp đầy đủ kế hoạch học tập, đề cương chi tiết các môn học, được cấp thẻ thư viện để sử dụng tài liệu tại Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên (1 trong 3 Trung tâm lớn và hiện đại của toàn quốc).
 - Sinh viên được thó cơ hội tham gia học bằng 2 tại trường, học theo chương trình tiên tiến, học theo chương trình liên kết đào tạo Quốc tế.
 - Sinh viên năm thứ 3, 4 được đăng ký tham gia thực tập nghề nghiệp tại nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, làm việc,...
 - Đội ngũ giảng viên: 100% có trình độ từ thạc sỹ trở lên, trong đó có 3 PGS.TS, 2 TS
Tệp đính kèm
Created at 03/06/2013 5:00 CH  by adminwpDHNL 
Last modified at 05/06/2013 3:53 CH  by adminwpDHNL