Skip to main content

Trường Đại học Khoa học

Tìm kiếm
Trang chủ
Chất lượng giáo dục
Điều kiện học tập
Công tác tài chính
Đại học Thái Nguyên
  
Trường Đại học Khoa học > Khóa luận > Bài toán tối ưu với hàm thuần nhất dương  

Khóa luận: Bài toán tối ưu với hàm thuần nhất dương

Tên đề tài

Bài toán tối ưu với hàm thuần nhất dương 

Người thực hiện

Nguyễn Xuân Huy

Người hướng dẫn

GS. TS. Trần Vũ Thiệu

Nội dung tóm tắt

Luận văn trình bày một số kết quả cơ bản liên quan tới bài toán tối ưu với các hàm thuần nhất dương. Các vấn đề đề cập trong luận văn được trình bày một cách chặt chẽ về mặt toán học, một số khái niệm và sự kiện nêu trong luận văn có kèm theo ví dụ và hình vẽ để minh họa.

Năm bảo vệ

 

Kết quả

 
Tệp đính kèm
Created at 13/01/2010 3:45 CH  by admin web portal 
Last modified at 20/12/2010 10:11 SA  by adminqacdhkh