Skip to main content
Tìm kiếm
Đại học Thái Nguyên
Trang chủ
  
congln > Hình ảnh > Thác Mưa Rơi (Thần Sa-Võ Nhai)  

Hình ảnh: Thác Mưa Rơi (Thần Sa-Võ Nhai)

Tên

Thác Mưa Rơi (Thần Sa-Võ Nhai) 

Xem trước

Hình ảnh 

Tiêu đề

 

Loại Tệp tin

jpg 

Kích thước Hình ảnh

2048 x 1536 

Ngày Chụp Hình ảnh

 

Mô tả

 

Từ khoá

 
Created at 28/03/2012 4:28 CH  by TNU\congln 
Last modified at 28/03/2012 4:28 CH  by TNU\congln 
Đại Học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
http://www.tnu.edu.vn