THƯ NGỎ
 
 

Chào các bạn!

Trung tâm Hợp tác quốc tế (International Cooperation Center ICC) - Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 24/QĐ–ĐHTN ngày 9/1/2009 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (ĐHTN). Trung tâm có chức năng tham mưu, tư vấn, quản lý và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Vùng trung du và Miền núi phía Bắc, đồng thời hỗ trợ các đơn vị thành viên thuộc ĐHTN và các tỉnh trong Vùng trong việc mở rộng HTQT.

 

Sự ra đời của Trung tâm chính là cụ thể hóa chủ trương “…Chủ động hội nhập quốc tế…” của Đảng và Nhà nước. Qua đó sẽ tăng cường HTQT của ĐHTN, góp phần xây dựng ĐHTN trở thành “Đại học trọng điểm”, “Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ” của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, Việt Nam. Trung tâm có tư cách pháp nhân, tài khoản, con dấu và biểu tượng riêng, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHTN.

 

Từ khi thành lập cho đến nay Trung tâm rất chú trọng thực hiện sứ mệnh của mình thể hiện rõ qua các hoạt động chính: Tham mưu và tư vấn cho Giám đốc ĐHTN về định hướng, chiến lược, chính sách mở rộng HTQT của ĐHTN; Tổ chức các chương trình đào tạo quốc tế; Dạy, tổ chức thi ngoại ngữ và dạy tiếng Việt cho người nước ngoài; Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án R&D quốc tế thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, môi trường... (trong đó ưu tiên các dự án phát triển ở vùng dân tộc, miền núi khó khăn); Tổ chức hội thảo quốc tế về giáo dục, đào tạo và phát triển kinh tế, xã hội, môi trường trong Vùng; Tổ chức các khóa học ngắn hạn “kỹ năng mềm” để bồi dưỡng nguồn nhân lực trong Vùng; Tổ chức các chuyến đi công tác và học tập ở nước ngoài để nâng cao kiến thức cho cán bộ trong và ngoài ĐHTN; Tư vấn tìm học bổng, du học, dịch thuật, giới thiệu tìm việc làm tại các dự án, tổ chức/công ty quốc tế.

 

Nguồn lực của Trung tâm chính là các cán bộ và chuyên gia trong và ngoài ĐHTN, hình thành nên các nhóm chuyên gia tư vấn đa ngành, tâm huyết xây dựng Trung tâm thực hiện sứ mạng “cầu nối mở rộng HTQT” nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, động viên nguồn lực quốc tế góp phần xây dựng và nâng cao vị thế của ĐHTN trong khu vực và thế giới.

 

Khẩu hiệu hành động của Trung tâm là “Hợp tác vì sự phát triển bền vững”. Trung tâm mong muốn được đón các bạn đến thăm, hợp tác và phục vụ các bạn được nhiều hơn. Trung tâm luôn biết ơn sự quan tâm, tin tưởng và ủng hộ của tất cả mọi người để hoàn thành trọng trách của mình.

 

                                                                                                            Trân  trọng

 

                                                                                                PGS.TS. Hoàng Văn Phụ
Số người online:
Lượt truy cập: