Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Hội nghị tổng kết công tác Khảo thí và ĐBCLGD năm 2022

Đăng ngày: 11-11-2022 | 1933 lần đọc
|

Thời gian: Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022
Địa điểm: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Nội dung: Tổng kết công tác Khảo thí và ĐBCLDG năm 2022, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.