Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Đăng ngày: 04-09-2019 | 986 lần đọc
|

Đó là chủ đề của buổi Tọa đàm khoa học cho chuyên đề nghiên cứu “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045” đã được Đại học Thái Nguyên tổ chức sáng ngày 04/9 để lấy ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, các đơn vị thành viên trực thuộc Đại học Thái Nguyên. Nội dung này là một trong hai chuyên đề nghiên cứu của Đại học Thái Nguyên được Ban Kinh tế Trung Ương đặt hàng phục vụ Hội thảo “Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” sẽ được Ban kinh tế Trung Ương tổ chức tại Đại học Thái Nguyên vào tháng 10 năm 2019.