Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Ban pháp chế thi đua

Đăng ngày: 13-11-2018 | 4040 lần đọc
|
Ban pháp chế Thi đua
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Đi động
PGS.TS Đàm Thị Uyên Trưởng Ban      
ThS. Nguyễn Hưng Thịnh Phó trưởng Ban    0912.512.051 thinhnh@tnu.edu.vn
TS Nguyễn Thị Bình Phó trưởng Ban      
Nguyễn Thị Hường Chuyên viên    0979.177.747 huongnt@tnu.edu.vn
Nguyễn Thị Huyền Trang Chuyên viên   0868.972.258 trangnth@tnu.edu.vn
Hoàng Thị Hội Chuyên viên   01675.582.157 hoiht@tnu.edu.vn