Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Công đoàn Khối Cơ quan ĐHTN: Khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân

Đăng ngày: 16-10-2019 | 772 lần đọc
|

Chiều ngày 14/10, Công đoàn Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết năm học 2018 – 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

16-10-2019-CĐ-1.JPG

Đồng chí Nguyễn Tất Thắng – Chủ tịch Công đoàn Khối Cơ quan ĐHTN tặng Giấy khen cho các công đoàn viên có thành tích xuất sắc

Là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Đại học Thái Nguyên, hiện nay, Công đoàn Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên có 03 công đoàn bộ phận và 25 tổ công đoàn trực thuộc các công đoàn bộ phận với 385 đoàn viên công đoàn.

Trong năm học 2018 – 2019, Công đoàn Khối Cơ quan ĐHTN luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên và của Công đoàn cấp trên. Cấp ủy, chính quyền và đoàn thể đã quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của cấp trên, vận dụng đúng đắn và phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị. Công đoàn đã biết phát huy và khai  thác được các nguồn nội lực của Khối Cơ quan, đồng thời tranh thủ được sự giúp đỡ của các đơn vị khác trong và ngoài Khối Cơ quan. Công đoàn Khối Cơ quan đã thực sự trở thành tổ chức tin cậy, uy tín, là đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp  pháp chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động, hướng họ vào những hành động thiết thực nhằm phát huy quyền làm chủ, thực hiện quyền công dân, góp phần xây dựng tập thể Khối Cơ quan ĐHTN lớn mạnh.

Các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hầu hết người lao động có việc làm, thu nhập ổn định. Công đoàn đã kịp thời quan tâm tới những khó khăn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ trẻ cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn.

Hàng năm, Công đoàn Khối Cơ quan đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức, người lao động tổ chức cho vận động viên đi thăm quan, nghỉ mát từ quỹ phúc lợi của đơn vị; Tổ chức giao lưu, tặng quà cho con em cán bộ viên chức trong dịp Tết thiếu nhi 1/6, Tết trung thu và tổng kết trao quà cho các cháu có thành tích xuất sắc trong năm học…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Công đoàn Khối Cơ quan ĐHTN cũng tồn tại một số hạn chế như: chế độ báo cáo của các công đoàn bộ phận  còn chưa kịp thời; việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua còn chung chung, nặng về hình thức; các cán bộ công đoàn chủ yếu là kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động công đoàn còn hạn chế; việc truyền tải thông tin đến các đoàn viên công đoàn còn hạn chế.

Năm học 2019 – 2020, Công đoàn Khối Cơ quan ĐHTN xác định nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đại hội Công đoàn Khối Cơ quan ĐHTN và Công đoàn cấp trên; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, viên chức, lao động; đảm bảo chức năng tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng. Đồng thời, tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác nữ công, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ…

16-10-2019-CĐ-2.JPG

Thừa ủy quyền của công đoàn cấp trên, đồng chí Nguyễn Tất Thắng – Chủ tịch Công đoàn Khối Cơ quan ĐHTN tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đồng chí Triệu Quang Việt – Công đoàn bộ phận Khoa Ngoại ngữ

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Khối Cơ quan ĐHTN đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao: 01 cá nhân nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 05 cá nhân nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; 10 tập thể, 21 cá nhân nhận Giấy khen của Công đoàn Đại học Thái Nguyên và 05 tập thể, 21 cá nhân nhận Giấy khen của Công đoàn Khối cơ quan ĐHTN…

Thanh Loan – TNU Media