Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2015-TN03-02 do ThS. Nguyễn Thị Tuyên - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 02-07-2018; 110 lần đọc

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Nghiên cứu dự báo và giải pháp phòng trừ mối hại gỗ tại Đại học Thái Nguyên.

Mã số: ĐH2015-TN03-02.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Tuyên

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên.

Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Nông Lâm.

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu cấp Đại học số 1115/QĐ-ĐHTN ngày 30  tháng  5 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: Từ 08h ngày 06 tháng  7 năm 2018 (thứ 6)

Địa điểm: Phòng họp A1, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin KQNC xem tại đây

Tin bài: Ban KHCN&MT