Lịch công tác tuần từ 27/03 đến 02/4/2017

Ngày 24-03-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 27/03 ĐẾN 02/4/2017

 

Đọc tiếp...

Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Ngày 23-03-2017
 

Sáng 21/3, tại Trung tâm Học liệu, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 20/03 đến 26/03/2017 có bổ sung

Ngày 22-03-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 20/03 ĐẾN 26/03/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

Triển lãm Giáo dục Đại học Đài Loan năm 2017

Ngày 22-03-2017
 

Ngày 18/3, tại Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu giáo dục Đài Loan, Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ Vân Tảo (Đài Loan) tổ chức Triển lãm Giáo dục Đại học Đài Loan năm 2017.

 

Đọc tiếp...

Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 21-03-2017

 

Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Đọc tiếp...

Hội nghị giao ban các Đại học Vùng

Ngày 21-03-2017
 

Sáng 17/03/2017, tại Đại học Thái Nguyên đã diễn ra Hội nghị giao ban 03 Đại học Vùng bao gồm: Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng.

 

Đọc tiếp...