Lịch công tác tuần từ 24/4 đến 30/4/2017 có chỉnh sửa, bổ sung

Ngày 24-04-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 24/4 ĐẾN 30/4/2017 CÓ CHỈNH SỬA, BỔ SUNG

Đọc tiếp...

Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá đồng cấp

Ngày 18-04-2017
 

Vừa qua, trong khuôn khổ hoạt động đánh giá đồng cấp của Đại học Thái Nguyên đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên, 02 Đoàn đánh giá đồng cấp đã tiến hành khảo sát chính thức tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và Trường Đại học Sư phạm. Đoàn do TS. Phạm Văn Hùng - Kiểm định viên, Trưởng ban Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Thái Nguyên làm trưởng đoàn; các thành viên là những cán bộ quản lý của Đại học Thái Nguyên và đơn vị thành viên đã được cấp thẻ kiểm định viên.

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ ngày 17/4 đến ngày 23/4/2017

Ngày 14-04-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 17/04 ĐẾN 23/4/2017

 

Đọc tiếp...