Tin mới cập nhật

Trên 60 học viên được bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra

Đăng ngày: 03-11-2017; 633 lần đọc
 

Ngày 28/10, Đại học Thái Nguyên đã phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra nội bộ và cộng tác viên thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học của Đại học Thái Nguyên.

 

 

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 60 học viên là cán bộ, viên chức đang làm công tác thanh tra nội bộ, cán bộ quản lý của các ban chức năng và tương đương, cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc của Đại học Thái Nguyên và một số cơ sở giáo dục ngoài Đại học Thái Nguyên và cán bộ, viên chức tự nguyện tham gia.

 

Thay mặt lãnh đạo Đại học Thái Nguyên phát biểu tại lễ khai mạc lớp học, PGS.TS Trần Viết Khanh đã nhấn mạnh vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thanh tra trong các cơ sở giáo dục đại học nói chung cũng như của Đại học Thái Nguyên nói riêng. Mục đích của lớp học nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của các cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; nắm bắt, cập nhật kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để áp dụng và thực hiện tốt nhất chức trách, nhiệm vụ cũng như phát huy hiệu quả công tác của mình tại các đơn vị. Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng cũng góp phần củng cố thêm kiến thức về công tác kiểm tra cho các đồng chí là lãnh đạo các ban chức năng và tương đương, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Theo đó, các học viên của lớp học sẽ được các báo cáo viên do Học viện Quản lý Giáo dục cử trao đổi 06 chuyên đề bao gồm: Tổng quan về thanh tra giáo dục, thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học và cộng tác viên thanh tra giáo dục; kỹ năng giải quyết khiếu nại, kỹ năng giải quyết tố cáo; kỹ năng tham gia hoạt động thanh tra giáo dục; tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ cơ sở giáo đục dại học; kỹ năng tiếp công dân và xử lý đơn thư; công tác kiểm tra của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục…

 

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 28/10 – 13/11. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ phải viết tiểu luận cuối khóa với các tình huống tự chọn gắn với thực tiễn công tác của mình. Kết thúc khóa học, các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Cộng tác viên thanh tra của Học viện Quản lý giáo dục./.

 
Tin bài: Thanh Loan – TNU Media