Tin mới cập nhật

Tổ chức Cán bộ

Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT và Phó hiệu trưởng Trường ĐHKT&QTKD

Ngày 07-02-2018
Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT và Phó hiệu trưởng Trường ĐHKT&QTKD
Đọc tiếp...

Khai mạc và tổ chức thi tuyển viên chức năm 2017

Ngày 10-11-2017
 
Ngày 08/11, Hội đồng thi tuyển viên chức Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Khai mạc và tổ chức thi tuyển viên chức năm 2017 cho các đơn vị: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Thái Nguyên, Trung tâm Học liệu và Nhà Xuất bản. GS.TS Đặng Kim Vui – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017 dự khai mạc và chỉ đạo.
 
Đọc tiếp...

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trực thuộc Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 29-09-2017
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trực thuộc Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Đọc tiếp...

Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật

Ngày 02-09-2017
 

Sáng 31/8, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

Đọc tiếp...

Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 01-09-2017
Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật nhiệm kỳ 2017 - 2022
Đọc tiếp...

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó trưởng Ban Kế hoạch Tài chính - Đại học Thái Nguyên

Ngày 07-06-2017
Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó trưởng Ban Kế hoạch Tài chính - Đại học Thái Nguyên
Đọc tiếp...

Quyết định về việc cử phụ trách Ban Cơ sở vật chất Đại học Thái Nguyên

Ngày 06-06-2017
Quyết định về việc cử phụ trách Ban Cơ sở vật chất Đại học Thái Nguyên
Đọc tiếp...

Quyết định về việc giao nhiệm vụ bổ sung cho các Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 11-05-2017
Quyết định về việc giao nhiệm vụ bổ sung cho các Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021
Đọc tiếp...

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 13-04-2017
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đọc tiếp...