Tin mới cập nhật

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

TỔNG HỢP CÁN BỘ VIÊN CHỨC CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

(Tính đến 31/12/2014)

 

 

TT

Đơn vị

Tổng số CBVC

Tổng số cán bộ giảng dạy

Trình độ đào tạo

Chức danh

Tiến
 sĩ

Thạc
 sĩ

Đại học

CKI

CKII

BS nội trú

GS

PGS

1

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

139

48

28

55

41

2

11

2

Trường ĐH Kinh tế & QTKD

488

342

27

214

210

6

3

Trường ĐH KỸ thuật Công nghiệp

594

417

42

322

174

11

4

Trường Đại học Sư Phạm

580

395

133

248

152

1

26

5

Trường Đại học CNTT & TT

521

340

18

237

214

1

6

Trường Đại học Nông Lâm

504

306

92

220

153

3

24

7

Trường Đại học Khoa học

339

257

35

172

114

5

8

Trường Đại học Y - Dược

501

339

49

173

165

4

10

6

2

11

9

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

255

192

10

138

90

2

10

Khoa Ngoại ngữ

163

113

8

100

48

11

Khoa Quốc tế

72

28

2

26

34

2

12

Bệnh viện Trường Đại học Y

66

4

9

5

13

Viện Nghiên cứu XH & NVMN

2

1

1

14

Viện khoa học sự sống

14

2

12

15

Viện Nghiên cứu CNC về KTCN

2

2

16

Viện Nghiên cứu Kinh tế

3

3

3

17

Viện Kinh tế y tế và các vấn đề XH

3

3

1

2

18

Trung tâm Học liệu

51

5

3

20

23

1

19

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng

81

32

8

43

20

Trung Tâm hợp tác Quốc Tế

3

3

21

Trung Tâm đào tạo Từ xa

11

2

1

3

6

22

Trung tâm đào tạo tiền Tiến sĩ

9

3

6

23

TT PT nguồn lực ngoại ngữ

18

2

16

24

Nhà xuất bản

13

2

2

8

3

2

 

Tổng cộng

4432

2824

454

1960

1517

9

10

6

8

102