HỘI THẢO-HỘI NGHỊ

HỘI THẢO QUỐC TẾ ĐÃ TỔ CHỨC NĂM 2011

 

STT

Tên hội thảo

Thời gian

Thành phần tham gia

Địa điểm tổ chức

1

Trình bày về kỹ thuật canh tác lúa Japonica

8-12/10/2011

Đại học Kyushu Nhật Bản và ĐHNL

ĐHNL

2

Trao đổi học thuật về Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây ăn quả

24-29/10/2011

Đại học Kyushu Nhật Bản và ĐHNL

ĐHNL

3

“Nghiên cứu hệ thống trang trại”

29/11/2011

Trung tâm Nghiên cứu Nông Nghiệp Quốc tế, Úc (ACIAR) và ĐHNL

ĐHNL

4

Lễ kỷ niệm 1 triệu nông dân áp dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI

10/18/2011

Bộ NN&PTNT, Hội nông dân Việt nam, ĐH nông nghiệp Hà nội, ĐHTN, Trung tâm phát triển nông thôn bền vững, Oxfam, Công ty Việt Hưng

Trung tâm HTQT