Tin mới cập nhật

Thông tin chung

 

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

Họ tên: Trần Liên Hương

Lâm thời: 1995 – 1997

Nhiệm kỳ I: 1997 - 2003

 

 

Họ tên: Đặng Kim Vui

Nhiệm kỳ II: 2003 - 2008

 

 

 

Họ tên: Lương Văn Hinh

Nhiệm kỳ III: 2008 - 2012

 

CHỦ TỊCH ĐƯƠNG NHIỆM

          

Họ tên: Trần Viết Khanh

Nhiệm kỳ IV: 2012 - 2017

 

 

Công đoàn Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-LĐT ngày 01/12/1995 của Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.

Danh sách Ban chấp hành lâm thời Công đoàn Đại học Thái Nguyên 1995 - 1997

 

1.               

Đ/c Trần Liên Hương                        

Chủ tịch

2.               

Đ/c Lâm Tự Tiến                               

Phó Chủ tịch

3.               

Đ/c  Nguyễn Văn Trại                        

Phó Chủ tịch

4.               

Đ/c Nguyễn Trọng Đại                      

Ủy viên Thường vụ

5.               

Đ/c Hoàng Thế Đình                          

Ủy viên Thường vụ

6.               

Đ/c Phạm Lê Hùng                              

Ủy viên BCH

7.               

Đ/c Hoàng Thị Liêm

Ủy viên BCH

8.               

Đ/c Trần Thị Thủy                             

Ủy viên BCH

9.               

Đ/c Nguyễn Văn Đạt

Ủy viên BCH

10.           

Đ/c Dương Duy Hùng                                 

Ủy viên BCH

11.           

Đ/c Đỗ Văn Phượng                               

Ủy viên BCH

12.           

Đ/c Hầu Văn Ninh                               

Ủy viên BCH

13.           

Đ/c Hoàng Minh Tần                            

Ủy viên BCH

14.           

Đ/c Đinh Ngọc Trịnh                           

Ủy viên BCH

15.           

Đ/c Trần Minh Thế                               

Ủy viên BCH

 

Danh sách Ủy ban kiểm tra lâm thời Công đoàn Đại học Thái Nguyên

                                  

1.               

Đ/c Hoàng Thế Đình

Chủ nhiệm UBKT

2.               

Đ/c Phạm Duy Hùng

Phó Chủ nhiệm UBKT

3.               

Đ/c  Phạm Lê Hùng

Ủy viên UBKT

4.               

Đ/c Phạm Trọng Hoạch

Ủy viên UBKT

5.               

Đ/c Trần Thị Việt Trung

Ủy viên UBKT

 

Đến năm 2005, Công đoàn Đại học Thái Nguyên chuyển sinh hoạt từ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên về trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam (theo Quyết định số 412-QĐ/TCKT-CĐN ngày 13/08/2005 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tiếp nhận Công đoàn Đại học Thái Nguyên).

Khi mới thành lập Công đoàn Đại học Thái Nguyên có 07 Công đoàn Cơ sở trực thuộc với 1.514 đoàn viên công đoàn, gồm: CĐ trường ĐHSP, CĐ trường ĐHNL, CĐ trường ĐHKTCN, CĐ trường ĐHYK (nay là CĐ Trường ĐH Y Dược), CĐ trường Công nhân kỹ thuật (nay là CĐ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật), CĐ trường Đại học Đại cương, CĐ Khối cơ quan ĐHTN.

Năm 2000 theo quyết định của Bộ, trường Đại học Đại cương sát nhập vào trường Đại học Sư phạm. Do vây, Công đoàn Đại học Thái Nguyên còn 06 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đến nay, Công đoàn Đại học Thái Nguyên đã có 13 công đoàn cơ sở trực thuộc với 4.110 công đoàn viên, gồm:

1.           Công đoàn trường Đại học Sư phạm

2.           Công đoàn trường Đại học Nông lâm

3.           Công đoàn trường Đại học Y - Dược

4.           Công đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

5.           Công đoàn trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh

6.           Công đoàn Trường Đại học Khoa học

7.           Công đoàn Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông

8.           Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

9.           Công đoàn Khoa Ngoại ngữ

10.      Công đoàn Khoa Quốc tế

11.      Công đoàn Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

12.      Công đoàn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng

13.      Công đoàn Trung tâm Học liệu – Nhà xuất bản

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Đại học Thái Nguyên đã trải qua 04 kỳ Đại hội:

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐHTN LẦN THỨ NHẤT

NHIỆM KỲ 1997 - 2003

          Đại hội tiến hành từ ngày 15/1 đến ngày 16 tháng 01 năm 1997 tại Hội trường ĐH Nông Lâm, dự đại hội có 200 đại biểu chính thức đại diện cho 1514 CBVC của 7 công đoàn cơ sở.

 

             Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 1997 – 2003

       

  Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 1997 – 2003, gồm 17 đồng chí  (Quyết định số 08/QĐ-LĐLĐ ngày 28-11-1997 của BTV Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên).

 

Chủ tịch: Đ/c Trần Liên Hương

 

 

 

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá I

 

1.               

Đ/c Trần Liên Hương                        

Chủ tịch

2.               

Đ/c Lâm Tự Tiến                               

Phó Chủ tịch

3.               

Đ/c  Nguyễn Văn Trại                        

Phó Chủ tịch

4.               

Đ/c Nguyễn Trọng Đại                     

Ủy viên Thường vụ

5.               

Đ/c Hoàng Thị Liêm                          

Ủy viên Thường vụ

6.               

Đ/c Nguyễn Khắc Chính                      

Ủy viên BCH

7.               

Đ/c Phạm Lê Hùng                              

Ủy viên BCH

8.               

Đ/c Nguyễn Văn Khải                         

Ủy viên BCH

9.               

Đ/c Ma Thị Ngân                                 

Ủy viên BCH

10.           

Đ/c Hầu Văn Ninh                                

Ủy viên BCH

11.           

Đ/c Trần Văn Phú                              

Ủy viên BCH

12.           

Đ/c Hoàng Minh Tần                           

Ủy viên BCH

13.           

Đ/c Nguyễn Tất Thắng                         

Ủy viên BCH

14.           

Đ/c Trần Minh Thế                                

Ủy viên BCH

15.           

Đ/c Trần Thị Thủy                             

Ủy viên BCH

16.           

Đ/c Đinh Ngọc Trịnh                           

Ủy viên BCH

17.           

Đ/c Đặng Kim Vui                               

Ủy viên BCH

 

 

Danh sách Ủy ban kiểm tra Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá I

 

1.                         

Đ/c Lâm Tự Tiến

Chủ nhiệm UBKT

2.               

Đ/c Đặng Kim Vui

Phó Chủ nhiệm UBKT

3.               

Đ/c  Bế Văn Cẩm

Ủy viên UBKT

4.               

Đ/c Trần Việt Trung

Ủy viên UBKT

5.               

Đ/c Lưu Chí Thắng

Ủy viên UBKT

6.               

Đ/c Trần Huy Phong

Ủy viên UBKT

7.               

Đ/c Hoàng Ngọc La

Ủy viên UBKT

 


 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐHTN LẦN THỨ HAI

NHIỆM KỲ 2003 - 2008

 

          Đại hội tiến hành từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 3 năm 2003 tại Hội trường Trường Đại học Y khoa, dự đại hội có 200 đại biểu chính thức.

 

             Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khóa II, nhiệm kỳ 2003 – 2008

 

 

Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN khóa II gồm:  19  đồng chí

  

Chủ tịch: Đ/c Đặng Kim Vui

 

 

 

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá II

 

1.               

Đ/c  Đặng Kim Vui                            

Chủ tịch

2.               

Đ/c Nguyễn Văn Trại                         

Phó Chủ tịch thường trực

3.               

Đ/c Nguyễn Trường Kháng               

Ủy viên Thường vụ

4.               

Đ/c Trần Thị Việt Trung                    

Ủy viên Thường vụ

5.               

Đ/c Phạm Trọng Hoạch                      

Ủy viên Thường vụ

6.               

Đ/c Nguyễn Khắc Chính                    

Ủy viên BCH

7.               

Đ/c Hoàng Minh Tần                          

Ủy viên BCH

8.               

Đ/c Phạm Đức Ngọc                           

Ủy viên BCH

9.               

Đ/c Luân Thị Đẹp                                

Ủy viên BCH

10.           

Đ/c Đặng Tiến Hoạt                            

Ủy viên BCH

11.           

Đ/c Vũ Thị Hoàn                                

Ủy viên BCH

12.           

Đ/c Đinh Ngọc Trịnh                         

Ủy viên BCH

13.           

Đ/c Vũ Đức Dục                                

Ủy viên BCH

14.           

Đ/c Phan Thanh Vụ                            

Ủy viên BCH

15.           

Đ/c Nguyễn Ánh Nguyệt                   

Ủy viên BCH

16.           

Đ/c Đặng Văn Doanh                         

Ủy viên BCH

17.           

Đ/c Vũ Thị Ngọc Lan                         

Ủy viên BCH

18.           

Đ/c Vũ Vinh Quang                             

Ủy viên BCH

19.           

Đ/c Hầu Văn Ninh                               

Ủy viên BCH

 

Danh sách Ủy ban kiểm tra Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá II

 

1.               

Đ/c Nguyễn Văn Trại

Chủ nhiệm UBKT

2.               

Đ/c Vũ Vinh Quang

Phó Chủ nhiệm UBKT

3.               

Đ/c  Lưu Chí Thắng

Ủy viên UBKT

4.               

Đ/c Trịnh Xuân Tráng

Ủy viên UBKT

5.               

Đ/c Bùi Hồng Vũ

Ủy viên UBKT

6.               

Đ/c Lê Tất Khương

Ủy viên UBKT

7.               

Đ/c Nguyễn Độc Lập

Ủy viên UBKT

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐHTN LẦN THỨ BA

NHIỆM KỲ 2008 - 2012

 

          Đại hội tiến hành từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2008 tại Hội trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, dự đại hội có 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 2785 CBVC của  9 công đoàn cơ sở.

 

 

             Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khóa III, nhiệm kỳ 2008 – 2013

 

Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN khóa III gồm: 19  đồng chí

Chủ tịch: Đ/c Lương Văn Hinh

 

 

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá III

 

1.               

Đ/c  Lương Văn Hinh                           

Chủ tịch

2.               

Đ/c Trần Thanh Vân                             

Phó Chủ tịch

3.               

Đ/c Đoàn Quang Thiệu                        

Phó Chủ tịch

4.               

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình               

Ủy viên Thường vụ

5.               

Đ/c Phạm Trọng Hoạch                      

Ủy viên Thường vụ

6.               

Đ/c Nguyễn Khắc Chính                      

Ủy viên BCH

7.               

Đ/c Nguyễn Ánh Nguyệt                     

Ủy viên BCH

8.               

Đ/c Trần Nguyệt Anh                          

Ủy viên BCH

9.               

Đ/c Hoàng Thị Chiên                           

Ủy viên BCH

10.           

Đ/c Phạm Thị Bông                            

Ủy viên BCH

11.           

Đ/c Nguyễn Hồng Liên                     

Ủy viên BCH

12.           

Đ/c Trịnh Xuân Tráng                       

Ủy viên BCH

13.           

Đ/c Trần Đức Quý                             

Ủy viên BCH

14.           

Đ/c Mai Quang Trường                  

Ủy viên BCH

15.           

Đ/c Vũ Vinh Quang                             

Ủy viên BCH

16.           

Đ/c Phí Hùng Cường                          

Ủy viên BCH

17.           

Đ/c Đặng Văn Doanh                         

Ủy viên BCH

18.           

Đ/c Lê Xuân Tòng                              

Ủy viên BCH

19.           

Đ/c Trần Đình Tuấn                             

Ủy viên BCH

 

Danh sách Ủy ban kiểm tra Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá III

 

1.               

Đ/c Phạm Trọng Hoạch

Chủ nhiệm UBKT

2.               

Đ/c Vũ Vinh Quang

Phó Chủ nhiệm UBKT

3.               

Đ/c Nguyễn Văn Lương

Ủy viên UBKT

4.               

Đ/c Trịnh Xuân Đàn

Ủy viên UBKT

5.               

Đ/c Đỗ Anh Tài

Ủy viên UBKT

 

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐHTN LẦN THỨ TƯ

NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

          Đại hội tiến hành từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 10 năm 2012 tại Hội trường Trung tâm Học liệu, dự đại hội có 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 4.001 CBVC của 13 công đoàn cơ sở.

 

            Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khóa IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017

 

Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN khóa IV gồm: 21  đồng chí

Chủ tịch: Đ/c Trần Viết Khanh

 

 

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá IV

 

1.                   

Đ/c Trần Viết Khanh

Chủ tịch

2.         

Đ/c Trần Thanh Vân

Phó Chủ tịch

3.         

Đ/c Nguyễn Ánh Nguyệt

Phó Chủ tịch

4.         

Đ/c Trần Nguyệt Anh

Ủy viên Thường vụ

5.         

Đ/c Nguyễn Tất Thắng

Ủy viên Thường vụ

6.         

Đ/c Đinh Trung Thực

Ủy viên Thường vụ

7.         

Đ/c Đàm Thị Uyên

Ủy viên Thường vụ

8.         

Đ/c Trần Hồng Anh

Ủy viên BCH

9.         

Đ/c Đặng Xuân Bình

Ủy viên BCH

10.     

Đ/c Trịnh Xuân Đàn

Ủy viên BCH

11.     

Đ/c Trần Lương Đức

Ủy viên BCH

12.     

Đ/c Phan Thị Thu Hằng

Ủy viên BCH

13.               

Đ/c Trần Thị Hiền

Ủy viên BCH

14.               

Đ/c Nguyễn Hồng Liên

Ủy viên BCH

15.               

Đ/c Cao Thị Thu Lương

Ủy viên BCH

16.               

Đ/c Lương Thị Lưu

Ủy viên BCH

17.               

Đ/c Ngô Đức Minh

Ủy viên BCH

18.               

Đ/c Phạm Đức Ngọc

Ủy viên BCH

19.               

Đ/c Nguyễn Hữu Thái

Ủy viên BCH

20.               

Đ/c Võ Quốc Việt

Ủy viên BCH

21.               

Đ/c Nguyễn Đình Xanh

Ủy viên BCH

 

Danh sách Ủy ban kiểm tra Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá IV

 

1.               

Đ/c Đinh Trung Thực

Chủ nhiệm UBKT

2.               

Đ/c Nguyễn Hữu Thái

Phó Chủ nhiệm UBKT

3.               

Đ/c Mai Anh Khoa

Ủy viên UBKT

4.               

Đ/c Nguyễn Văn Chí

Ủy viên UBKT

5.               

Đ/c Nguyễn Thị Phương

Ủy viên UBKT

6.               

Đ/c Nguyễn Văn Mạn

Ủy viên UBKT

7.               

Đ/c Phạm Xuân Thủy

Ủy viên UBKT

 

Danh sách các Ban chức năng của Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá IV

 

1. Ban nữ công:            

1.                  

Đ/c

Đàm Thị Uyên

- Trưởng ban

2.                  

Đ/c

Trần Nguyệt Anh

- Phó Trưởng ban

3.                  

Đ/c

Nguyễn Thị Quốc Dung

- Phó Trưởng ban

4.                  

Đ/c

Trần Thị Hiền

- Ủy viên

5.                  

Đ/c

Lương Thị Hạnh

- Uỷ viên

6.                  

Đ/c

Bùi Thị Mai Hoa

- Uỷ viên

7.                  

Đ/c

Nguyễn Thị Yến

- Uỷ viên

8.                  

Đ/c

Võ Thị Ngọc

- Uỷ viên

9.                  

Đ/c

Lương Thị Lưu

- Uỷ viên

10.              

Đ/c

Phan Thị Hồng Phúc

- Uỷ viên

11.              

Đ/c

Đỗ Thị Mai Hương

- Uỷ viên

12.              

Đ/c

Cao Thị Thu Lương

- Uỷ viên

13.              

Đ/c

Đặng Thị Thái Hà

- Uỷ viên

14.              

Đ/c

Trần Thị Bích Thảo

- Uỷ viên

15.              

Đ/c

 Đào Thị Lý

- Uỷ viên

 

2. Ban Tổ chức – Thi đua:            

1.                  

Đ/c

Trần Viết Khanh

- Trưởng ban

2.                  

Đ/c

Trần Thanh Vân

- Phó trưởng ban

3.                  

Đ/c

Nguyễn Ánh Nguyệt

- Uỷ viên

4.                  

Đ/c

Đàm Thị Uyên

- Uỷ viên

5.                  

Đ/c

Nguyễn Tất Thắng

- Uỷ viên

6.                  

Đ/c

Đinh Trung Thực

- Uỷ viên

7.                  

Đ/c

Trần Nguyệt Anh

- Uỷ viên

 

3. Ban Đời sống – Chính sách – Pháp luật:          

1.                  

Đ/c

Nguyễn Ánh Nguyệt

- Trưởng ban

2.                  

Đ/c

Trần Nguyệt Anh

- Phó trưởng ban

3.                  

Đ/c

Đinh Trung Thực

- Uỷ viên

4.                  

Đ/c

Nguyễn Tất Thắng

- Uỷ viên

5.                  

Đ/c

Trịnh Xuân Đàn

- Uỷ viên

6.                  

Đ/c

Trần Lương Đức

- Uỷ viên

7.                  

Đ/c

Ngô Đức Minh

- Uỷ viên

 

4. Ban Tuyên giáo – Văn hóa – Thể thao:          

1.                  

Đ/c

Nguyễn Tất Thắng

- Trưởng ban

2.                  

Đ/c

Dương Duy Hùng

- Phó trưởng ban

3.                  

Đ/c

Đặng Xuân Bình

- Phó trưởng ban

4.                  

Đ/c

Lương Thị Lưu

- Uỷ viên

5.                  

Đ/c

Nguyễn Hữu Thái

- Uỷ viên

6.                  

Đ/c

Hoàng Thị Cương

- Uỷ viên

7.                  

Đ/c

Nguyễn Đình Xanh

- Uỷ viên

8.                  

Đ/c

Trần Hồng Anh

- Uỷ viên

9.                  

Đ/c

Võ Quốc Việt

- Uỷ viên

10.              

Đ/c

Trần Minh Thế

- Uỷ viên

11.              

Đ/c

Ngô Đức Minh

- Uỷ viên

 

5. Ban chuyên môn:            

1.                  

Đ/c

Trần Thanh Vân

- Trưởng ban

2.                  

Đ/c

Dương Duy Hùng

- Phó trưởng ban

3.                  

Đ/c

Phạm Đức Ngọc

- Uỷ viên

4.                  

Đ/c

Trần Minh Thế

- Uỷ viên

5.                  

Đ/c

Đặng Xuân Bình

- Uỷ viên

6.                  

Đ/c

Phan Thị Thu Hằng

- Uỷ viên

 

6. Ban Tài chính và Văn phòng:         

1.                  

Đ/c

Trần Viết Khanh

- Trưởng ban

2.                  

Đ/c

Nguyễn Ánh Nguyệt

- Phó trưởng ban

3.                  

Đ/c

Trần Thanh Vân

- Uỷ viên

4.                  

Đ/c

Nguyễn Hồng Liên

- Uỷ viên – Phụ trách tài chính

5.                  

Đ/c

Trần Thị Hiền

- Uỷ viên