Tin mới cập nhật

Lịch các Ban

lịch làm việc của các ban chức năng và tương đương từ 17/7 đến 23/7/2017

Ngày 18-07-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 17/7 ĐẾN 23/7/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 10/7 đến 16/7/2017 có bổ sung

Ngày 11-07-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 10/7 ĐẾN 16/7/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 10/7 đến 16/7/2017

Ngày 07-07-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 10/7 ĐẾN 16/7/2017

 

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 03/7 đến 09/7/2017

Ngày 30-06-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 03/7 ĐẾN 09/7/2017

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 26/6 đến 02/7/2017

Ngày 23-06-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 26/6 ĐẾN 02/7/2017

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 19/6 đến 25/6/2017

Ngày 19-06-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 19/6 ĐẾN 25/6/2017

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 12/6 đến 18/6/2017

Ngày 14-06-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 12/6 ĐẾN 18/6/2017 CÓ CHỈNH SỬA

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 05/6 đến 11/6/2017

Ngày 07-06-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 05/6 ĐẾN 11/6/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 29/5 đến 04/6/2017

Ngày 29-05-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 29/5 ĐẾN 04/6/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 22/5 đến 28/5/2017 có bổ sung

Ngày 23-05-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 22/5 ĐẾN 28/5/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...