Lịch các Ban

Lịch công tác tuần từ 18/9 đến 24/9/2017 có bổ sung

Ngày 19-09-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 18/9 ĐẾN 24/9/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 11/9 đến 17/9/2017

Ngày 11-09-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 11/9 ĐẾN 17/9/2017

 

 

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 04/9 đến 10/9/2017 có bổ sung

Ngày 06-09-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 04/9 ĐẾN 10/9/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các ban chức năng & tương đương tuần từ 04/9 đến 10/9/2017

Ngày 05-09-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 04/9 ĐẾN 10/9/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các ban chức năng & tương đương tuần từ 28/8 đến 03/9/2017

Ngày 28-08-2017

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 28/8 ĐẾN 03/9/2017

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các ban chức năng và tương đương tuần từ 28/8 đến 03/9/2017

Ngày 25-08-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 28/8 ĐẾN 03/9/2017

 

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các ban chức năng và tương đương tuần từ 21/8 đến 27/8/2017 có bổ sung

Ngày 21-08-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 21/8 ĐẾN 27/8/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các ban chức năng và tương đương tuần từ 21/8 đến 27/8/2017

Ngày 18-08-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 21/8 ĐẾN 27/8/2017

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các ban chức năng và tương đương tuần từ 14/8 đến 20/8/2017

Ngày 14-08-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 14/8 ĐẾN 20/8/2017 CÓ CHỈNH SỬA

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các ban chức năng và tương đương tuần từ 07/8 đến 13/8/2017 có bổ sung

Ngày 07-08-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 07/8 ĐẾN 13/8/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...