Tin mới cập nhật

Lịch các Ban

Lịch công tác tuần từ 23/4 đến 29/4/2018

Ngày 20-04-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 23/4 ĐẾN 29/4/2018

 

 

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 16/4 đến 22/4/2018

Ngày 13-04-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 16/4 ĐẾN 22/4/2018

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 09/4 đến 15/4/2018 có bổ sung

Ngày 09-04-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 09/4 ĐẾN 15/4/2018 có bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 02/4 đến 08/4/2018

Ngày 30-03-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 02/4 ĐẾN 08/4/2018

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 26/3 đến 01/4/2018

Ngày 23-03-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 26/03 ĐẾN 01/04/2018

 

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 19/3 đến 25/3/2018 có bổ sung

Ngày 23-03-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 19/03 ĐẾN 25/03/2018 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 19/3 đến 25/3/2018 - Update

Ngày 22-03-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 19/03 ĐẾN 25/03/2018

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ ngày 12/3 đến 18/3/2018

Ngày 09-03-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 12/03 ĐẾN 18/03/2018

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 05/03 đến 11/03/2018 có bổ sung

Ngày 06-03-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 05/03 ĐẾN 11/03/2018 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 05/3 đến 11/03/2018

Ngày 05-03-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 05/03 ĐẾN 11/03/2018

 

 

 

 

Đọc tiếp...