Lịch các Ban

lịch công tác tuần từ 29/5 đến 04/6/2017

Ngày 26-05-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 29/5 ĐẾN 04/6/2017

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 22/5 đến 28/5/2017 có bổ sung

Ngày 23-05-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 22/5 ĐẾN 28/5/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 15/5 đến 21/5/2017

Ngày 12-05-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 15/5 ĐẾN 21/5/2017

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 8/5 đến 14/5/2017

Ngày 05-05-2017

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 08/5 ĐẾN 14/5/2017

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 01/5 đến 07/5/2017

Ngày 28-04-2017
 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 01/5 ĐẾN 7/5/2017

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 24/4 đến 30/4/2017 có chỉnh sửa, bổ sung

Ngày 24-04-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 24/4 ĐẾN 30/4/2017 CÓ CHỈNH SỬA, BỔ SUNG

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ ngày 17/4 đến ngày 23/4/2017

Ngày 14-04-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 17/04 ĐẾN 23/4/2017

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các ban chức năng và tương đương tuần từ 10/4 đến 16/4/2017 có bổ sung

Ngày 10-04-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 10/04 ĐẾN 16/4/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các ban chức năng & tương đương tuần từ 10/4 đến 16/4/2017

Ngày 07-04-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 10/04 ĐẾN 16/4/2017

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 03/4 đến 09/4/2017 có bổ sung

Ngày 31-03-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 03/4 ĐẾN 09/4/2017 CÓ BỔ SUNG

 

Đọc tiếp...