Lịch các Ban

Lịch công tác tuần từ 20/11 đến 26/11/2017

Ngày 17-11-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 20/11 ĐẾN 26/11/2017

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 13/11 đến 19/11/2017

Ngày 10-11-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 13/11 ĐẾN 19/11/2017

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 06/11 đến 12/11/2017

Ngày 06-11-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 06/11 ĐẾN 12/11/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 30-10 đến 05-11-2017 có bổ sung

Ngày 31-10-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 30/10 ĐẾN 05/11/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 23/10 - 29/10/2017

Ngày 20-10-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 23/10 ĐẾN 29/10/2017

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 16/10 đến 22/10/2017

Ngày 17-10-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 16/10 ĐẾN 22/10/2017

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 9/10 đến 15/10/2017

Ngày 11-10-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 09/10 ĐẾN 15/10/2017

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 02/10 đến 08/10/2017

Ngày 29-09-2017
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 02/10 ĐẾN 08/10/2017

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 25/9 đến 01/10/2017

Ngày 25-09-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 25/9 ĐẾN 01/10/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 18/9 đến 24/9/2017 có bổ sung

Ngày 19-09-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 18/9 ĐẾN 24/9/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

Đọc tiếp...