Lịch tháng

Lịch công tác tháng 2 năm 2016

Ngày 29-01-2016

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN BÍNH THÂN 2016

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

              VĂN PHÒNG

                 &  

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2016

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tháng 01 năm 2016 có bổ sung lần 2

Ngày 06-01-2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            

   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN       

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2016 CÓ BỔ SUNG LẦN 2

 

Kính gửi:           - Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc;

                        - Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên,

                        - Các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

Đọc tiếp...

Lịch công tác tháng 01 năm 2016 có bổ sung lần 1

Ngày 04-01-2016

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                        

   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                   

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2016 CÓ BỔ SUNG LẦN 1

 

Kính gửi:          - Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc;

- Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên,

- Các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tháng 1 năm 2016

Ngày 04-01-2016

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

              VĂN PHÒNG

                 &  

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2016

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tháng 12 có bổ sung lần 4

Ngày 22-12-2015
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

            VĂN PHÒNG

                &  

                                               LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2015

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 14/12 đến 20/12/2015 bổ sung lần 2

Ngày 15-12-2015

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

            VĂN PHÒNG

                &  

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 14/12 ĐẾN 20/12/2015 BỔ SUNG LẦN 2


Đọc tiếp...

Lịch công tác tháng 11 năm 2015 (có bổ sung)

Ngày 30-10-2015

KỶ NIỆM 33 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

(20/11/1982 – 20/11/2015)

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2015

Đọc tiếp...