Lịch tháng

Lịch công tác tháng 10 năm 2016 có bổ sung

Ngày 03-10-2016
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              

   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                   

                                                                       

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2016 

 

Kính gửi:          - Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc;

- Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên,

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tháng 9 năm 2016

Ngày 01-09-2016

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              

   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                   

                                                                       

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2016 

 

Kính gửi:          - Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc;

- Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên,

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tháng 07 năm 2016

Ngày 30-06-2016

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              

   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                   

                                                                       

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 07 NĂM 2016 

 

Kính gửi:          - Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc;

- Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên,

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tháng 6 năm 2016 có bổ sung

Ngày 31-05-2016
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              

   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                   

                                                                       

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2016 CÓ BỔ SUNG

 

Kính gửi:          - Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc;

- Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên,

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tháng 6 năm 2016

Ngày 26-05-2016
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              

   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                   

                                                                       

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2016 

 

Kính gửi:          - Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc;

- Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên,

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tháng 4 năm 2016 có bổ sung

Ngày 01-04-2016

 

CHÀO MỪNG 22 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (04/4/1994 – 04/4/2016)

VÀ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30-4, QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1-5

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              

   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                   

                                                                       

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2016 CÓ BỔ SUNG

 

Kính gửi:          - Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc;

- Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên,

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tháng 4 năm 2016

Ngày 01-04-2016

 

CHÀO MỪNG 22 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (04/4/1994 – 04/4/2016)

VÀ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30-4, QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1-5

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              

   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                   

                                                                       

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2016

 

Kính gửi:          - Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc;

- Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên,

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

Đọc tiếp...

Lịch công tác tháng 3 có bổ sung

Ngày 21-03-2016

CHÀO MỪNG 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2016) VÀ NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 - 3

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

              VĂN PHÒNG

                 &  

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2016 CÓ BỔ SUNG

 

Kính gửi:      - Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc;

                      - Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên,

                      - Các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

Đọc tiếp...

Lịch công tác tháng 3 năm 2016 có bổ sung lần 1

Ngày 29-02-2016

CHÀO MỪNG 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2016) VÀ NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 - 3

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

              VĂN PHÒNG

                 &  

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2016 CÓ BỔ SUNG LẦN 1

 

Kính gửi:      - Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc;

                      - Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên,

                      - Các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

 

Đọc tiếp...