Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học đặt hàng mã số ĐH2017-TN01-01.ĐH do TS. Nguyễn Đình Dũng - Trung tâm CNTT - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 08-06-2018; 154 lần đọc

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC ĐẶT HÀNG

Tên đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý và hỗ trợ lựa chọn phản biện cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

Mã số: ĐH2017-TN01-01.ĐH

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Dũng

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng s 1172a/QĐ-ĐHTN ngày 06/6/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 10h00, ngày 15/6/2018 (thứ 6).

Địa điểm: Phòng họp 2 – Văn phòng Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin KQNC xem tại đây

Tin bài: Ban KHCN&MT