Tin mới cập nhật

Thông tin KQNC đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2015-TN06-06 do TS. Phạm Thế Chính chủ nhiệm

Đăng ngày: 11-08-2017; 626 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học và tạo chế phẩm dầu tắm cho trẻ em từ tinh dầu cây đơn kim

- Mã số: ĐH2015-TN06-06

- Chủ nhiệm: TS. Phạm Thế Chính

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: 01/2015 - 12/2016

2. Mục tiêu

+ Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu cây đơn kim

+ Tạo chế phẩm dạng dầu tắm cho trẻ em và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho chế phẩm này

3. Tính mới, tính sáng tạo

Đề tài đã phân lập được tinh dầu cây đơn kim và xác định được các thành phần hóa học trong tinh dầu cây đơn kim (đơn đất), trong đó đã nhận dạng được trên hai mươi thành phần, hai hợp chất ageratochromene và caryophyllene oxide là hai thành phần chính lớn nhất.

Lần đầu tiên đề tài đã phát hiện tinh dầu đơn kim (đơn đất) có hoạt tính ức chế mạnh dòng vi khuẩn B. Subtilis và thể hiện hoạt tính chống oxy hóa. Đây là kết quả rất có ý nghĩa khoa học nhằm tìm kiếm các ứng dụng dược dụng của cây thuốc này.

Đề tài đã phát hiện cặn chiết M (diclometan) ức chế mạnh trực khuẩn Staphylococus arenus Bacillus subtililis có thể hiện mạnh hoạt tính chống oxy hóa. Ngoài ra, cặn chiết E (etyl axetat) ức chế trực khuẩn Staphylococus arenus và chống oxy hóa với nồng độ thấp.

Từ kết quả hoạt tính đề tài đã bào chế thành công được bột tắm dược liệu và đăng ký thành công thương hiệu và bằng sáng chế dạng bột tắm này.

Đề tài cũng đã bào chề thành công dạng sữa tắm từ tình dầu cây đơn kim (đơn đất) có hoạt tính kháng khuẩn mạnh.

Đề tài đã phân lập được ba hợp chất tinh khiết là: 1-allyl-4-metoxybenzen từ cặn chiết H (n-hexan), stigmasterol từ cặn chiết M (diclometan) và 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) propan-1,2-diol từ cặn chiết E (etyl axetat) bằng sắc ký cột.

4. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã phân lập xác định được 51 thành phần hóa học trong tinh dầu cây đơn đất, trong đó đã nhận dạng được 26 thành phần, hai hợp chất ageratochromene (11,85%) và caryophyllene oxide (11,69%) là hai thành phần chính lớn nhất.

Tinh dầu đơn đất có hoạt tính ức chế mạnh dòng vi khuẩn B. Subtilis với MIC50 = 17,34mg/ml và thể hiện hoạt tính chống oxy hóa với EC50 = 200mg/ml.

Cặn chiết M (diclometan) ức chế mạnh trực khuẩn Staphylococus arenus với MIC50 = 52,7µg/ml và Bacillus subtililis với MIC50 = 159,1µg/ml, hoạt tính chống oxy hóa ở nồng độ EC50 = 198,6µg/ml. Cặn chiết E (etyl axetat) ức chế trực khuẩn Staphylococus arenus với MIC50 = 160,0µg/ml và chống oxy hóa với nồng độ EC50 = 145,3 µg/ml.

Từ kết quả hoạt tính đề tài đã bào chế thành công được bột tắm dược liệu và đăng ký thành công thương hiệu và bằng sáng chế dạng bột tắm này.

Đề tài cũng đã bào chề thành công dạng sữa tắm từ tình dầu cây đơn kim (đơn đất) có hoạt tính kháng khuẩn mạnh.

Đề tài đã phân lập được ba hợp chất tinh khiết là: 1-allyl-4-metoxybenzen từ cặn chiết H (n-hexan), stigmasterol từ cặn chiết M (diclometan) và 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) propan-1,2-diol từ cặn chiết E (etyl axetat) bằng sắc ký cột.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

01 Bằng sáng chế

Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm (2017), “Bột tắm dược liệu”, Bằng sáng chế số 1-2016-05044 - Cục sở hữu Trí tuệ Việt Nam

Có 03 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học

1. Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm, Dương Nghĩa Bang, Dương Thị Hoạt (2015),  “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu cây đơn đất (Wedelia chinensis Merr.)”, Tạp chí hóa học ứng dụng, số 4, 14-17.

2. Phạm Thế Chính, Nguyễn Thảo Hiền, Lê Thị Mỹ Linh, Trương Thị Tươi, Phạm Thị Thắm, Đào Phương Lan (2017), “Thành phần hóa học của dịch chiết diclometan cây đơn đất (Wedelia chinensis Merr.) thu hái tại Thái Bình”, Tạp chí hóa học ứng dụng, số 3, 17-20

3. Phạm Thế Chính (2017), “Bước đầu về thành phần hóa học của cặn chiết etyl axetat cây đơn đất (Wedelia chinensis Merr.)”, Tạp chí hóa học ứng dụng, số 3, 29-31.

5.2. Sản phẩm chuyển giao khoa học và công nghệ

02 Hợp đồng chuyển giao công nghệ

1. Hợp đồng chuyển giao công nghệ về quy trình phân lập tinh dầu cây đơn kim và đơn đất cho Công ty TNHH Hoàng Châu, Đoan Phượng, Hà Nội

2. Hợp đồng thương mại hóa sản phẩm bột tắm cho công ty TNHHTM và DV An Đức – Vũ Thư – Thái Bình

5.3. Sản phẩm đào tạo

Có 05 đề tài sinh viên NCKH đã nghiệm thu:

1. Dương Thị Hoạt (2015), Nghiên cứu thành phần hóa học của tinh dầu cây đơn kim,  Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

2. Nguyễn Thảo Hiền (2016), Nghiên cứu thành phần hóa học của cặn chiết phân cực cây đơn kim, Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

3. Lê Thị Mỹ Linh (2016), Nghiên cứu thành phần hóa học của cặn chiết phân cực trung bình của cây đơn kim, Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

4. Trương Thị Tươi (2016), Nghiên cứu thành phần hóa học của dịch chiết không phân cực cây đơn kim, Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

5. Nguyễn Thị Quỳnh Ngân (2017), Nghiên cứu chế tạo chế phẩm sữa tắm từ cây đơn đất (đơn kim), Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.  

6. Nguyễn Thảo Hiền, Lê Thị Mỹ Linh, Trương Thị Tươi, Dương Thị Hoạt, Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây đơn kim (đơn đất), Đề tài đạt giải thưởng Eureka, 2016, Tp Hồ Chí Minh (Giải Khuyến khích).

Có 03 KLTN Đại học đã nghiệm thu

1. Trương Thị Tươi (2017), Nghiên cứu thành phần hóa học và phân tích cấu trúc của các hợp chất phân lập từ cặn chiết n-hexan cây đơn kim (đơn đất), Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

2. Nguyễn Thảo Hiền (2017),  Nghiên cứu thành phần hóa học và phân tích cấu trúc của các hợp chất phân lập từ cặn chiết etyl axetat cây đơn kim (đơn đất), Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

3. Lê Thị Mỹ Linh (2017), Nghiên cứu thành phần hóa học và phân tích cấu trúc của các hợp chất phân lập từ cặn chiết diclometan cây đơn kim (đơn đất), Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

+ Chuyển giao quy trình công nghệ phân tách tinh dầu cho Công ty TNHH Hoàng Châu, Đoan Phượng, Hà Nội.

+ Chuyển giao thương mại hóa hóa sản phẩm bột tắm cho Công ty TNHHTM và DV An Đức – Vũ Thư – Thái Bình.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

- Project title: Study on chemical constituents and bioactivity of Wedelia chinensis essential oil and preparation of soap from this essential oil.

- Code number: ĐH2015 - TN06 - 06

- Coordinator: Dr. Pham The Chinh

- Implementing institution: TNU - University of Sciences

- Duration: from 01/2015 to 12/2016

2. Objective(s)

Study on chemical composition and bioactivity of Wedelia chinensis essential oil

Study on preparation of soap from this essential oil.

3. Creativeness and innovativeness

The essential oil in Wedelia chinensis was obtained by distillation method. Its main component is ageratochromene and caryophyllene oxide.

The essential oil showed strong antioxidant and strong antibacterial activities against Bacillus subtililis.

The dichlomethane (M) extract showed strong antibacterial activity against Staphylococus arenus and Bacillus subtililis and showed antioxidant activity. The ethyl acetate (E) extract was active only against Staphylococus arenus and showed antioxidant activity.

From data of  bioactivity of Wedelia chinensis, the Medical bath powder and soap were preparated.

1-Allyl-4-methoxybenzene, stigmasterol and 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propane-1,2-diol were isolated for the first time from Wedelia chinensis Merr. of  Thai Binh - Vietnam. Their structure determined by means of spectroscopic methods.

4. Research results

The essential oil in Wedelia chinensis was obtained by distillation method with its yield 0.15%. Its main component is ageratochromene (11.85%) and caryophyllene oxide (11.69%).

The essential oil showed strong antioxidant (EC50 = 200mg/ml) and strong antibacterial activities against Bacillus subtililis at MIC50 = 17.34mg/ml.

The dichlomethane (M) extract showed strong antibacterial activity against Staphylococus arenus (MIC50 = 52.7µg/ml) and Bacillus subtililis (MIC50 = 159.1µg/ml) and showed weak antioxidant activity (EC50 = 198,6µg/ml). The ethyl acetate (E) extract was active only against Staphylococus arenus (MIC50 = 160.0 µg/ml) and showed antioxidant activity (EC50 = 145.3 µg/ml).

From data of  bioactivity of Wedelia chinensis, the “Medical bath powder” and soap were preparated.

1-Allyl-4-methoxybenzene, stigmasterol and 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propane-1,2-diol were isolated for the first time from Wedelia chinensis Merr. of Thai Binh - Vietnam. Their structure determined by means of spectroscopic methods.

5. Products

5.1. Scientific publications

There are 03 published papers

1. Pham The Chinh, Pham Thi Tham, Duong Nghia Bang, Duong Thi Hoat (2015), “Study on chemical composition and bioactivity of Wedelia chinensis essential oil, Journal of Chemistry and Application, No 4, 14-17.

2. Pham The Chinh, Nguyen Thao Hien, Le Thi My Linh, Truong Thi Tuoi, Pham Thi Tham, Dao Phuong Lan (2017), “Some natural compounds from dichlomethane extract of  Wedelia chinensis Merr. Thai Binh”, Journal of Chemistry and Application, No 3, 17-20

3. Pham The Chinh (2017), “Study on chemical composition ethyl acetate extract of Wedelia chinensis Merr.”, Journal of Chemistry and Application, No 3, 29-31.

01 patent

1. Pham The Chinh, Pham Thi Tham (2017), Medical bath powder, Patent 1-2016-05044, National Office of Intellectual Property of Vietnam

5.2. Technology transfer

02 Technology transfer

1. Technology transfer contract:  The process extracting essential oil of Wedelia chinensis Merr., Hoang Chau Co., Ltd, Doan Phuong, Hanoi

2. Technology transfer contract:  Commercialization of Medical bath powder, An Duc - Trading and Service Company Limited - Vu Thu, Thai Binh

5.3. Training results

05 scientific research student

1. Duong Thi Hoat (2015), Study on chemical composition of Wedelia chinensis essential oil, Students study topics scientific, Thai Nguyen University of Sciences - Thai Nguyen University.

2. Nguyen Thao Hien (2016), Study on chemical composition of polar extraction of Wedelia chinensis Students study topics scientific, Thai Nguyen University of Sciences - Thai Nguyen University

3. Le Thi My Linh (2016), Study on chemical composition of medium-polar extraction of Wedelia chinensis Students study topics scientific, Thai Nguyen University of Sciences - Thai Nguyen University

4. Truong Thi Tuoi (2016), Study on chemical composition of  non-polar extraction of Wedelia chinensis, Students study topics scientific, Thai Nguyen University of Sciences - Thai Nguyen University

5. Nguyen Thi Quynh Ngan (2017), Study on preparation of soap from Wedelia chinensis, Students study topics scientific, Thai Nguyen University of Sciences - Thai Nguyen University

03 under graduation thesis

1. Nguyen Thao Hien (2017), Study on chemical composition of ethyl acetate extract of Wedelia chinensis, Under graduation thesis, Thai Nguyen University of Sciences - Thai Nguyen University

2. Le Thi My Linh (2017), Study on chemical composition of dichlomethane extract of Wedelia chinensis Under graduation thesis ,Thai Nguyen University of Sciences - Thai Nguyen University

3. Truong Thi Tuoi (2017), Study on chemical composition of  n-hexane extract of Wedelia chinensis, Under graduation thesis, Thai Nguyen University of Sciences - Thai Nguyen University

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of reserach results

+ Technology transfer contract:  The process extracting essential oil of Wedelia chinensis Merr., Hoang Chau Co., Ltd, Doan Phuong, Hanoi.

Technology transfer contract:  Commercialization of Medical bath powder, An Duc - Trading and Service Company Limited - Vu Thu, Thai Binh.

Thông tin KQNC

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tổng kết

Tin bài: Ban KHCN&MT