Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2015-TN08-04 do ThS. Phạm Thùy Linh - Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 09-07-2018; 111 lần đọc

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Sử dụng mô hình GMM để phân tích xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam

Mã số: ĐH2015-TN08-04

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thuỳ Linh

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học: Số 1339/QĐ-ĐHTN ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 15h30, Thứ 6, ngày 13 tháng 7 năm 2018

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B, Trường ĐH Kinh tế & QTKD – ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin KQNC xem tại đây

Tin bài: Ban KHCC&MT