Tin mới cập nhật

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Hà

Đăng ngày: 14-11-2017; 154 lần đọc

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Hà.       

Tên đề tài luận án: “Sinh kế của các hộ nông dân gắn với phát triển rừng bền vững tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên”.

Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp; mã số: 62.62.01.15.    

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Đỗ Anh Tài

2. TS. Trần Văn Túy

Thời gian: 8 giờ 30’, ngày 02 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Tin bài: Ban Đào tạo - Đai học Thái Nguyên