Tin mới cập nhật

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Đặng Ngọc Trung

Đăng ngày: 07-08-2017; 381 lần đọc

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đặng Ngọc Trung.

Tên đề tài: “Phương pháp tổng hợp các bộ điều khiển cho hệ thao tác từ xa một chủ một tớ (TELEOPERATION-SMSS)”.

Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Mã số:  62 52 02 16

Người hướng dẫn khoa học:

1. TS. Đỗ Trung Hải, Đại học Thái Nguyên.

2. TS. Đỗ Đức Nam, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Thời gian: 8  giờ 30 phút, ngày 19  tháng  8  năm 2017.

Địa điểm: Phòng hội thảo – 402 Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, đường 3-2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến dự.


Nguồn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên. 

Tin bài: Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên