Tin mới cập nhật

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Gia Thị Định

Đăng ngày: 15-06-2017; 416 lần đọc

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Gia Thị Định.

Tên đề tài: “Nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động và ổn định của robot di động hai bánh”.

Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã số: 62 52 02 16

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Đỗ Khắc Đức, Đại học Thái Nguyên

2. PGS.TS. Nguyễn Duy Cương, Đại học Thái Nguyên

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: Phòng Hội thảo - 402 Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đường 3 - 2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên.