Thông báo tổ chức hội thảo khoa học

Đăng ngày: 21-10-2016; 1472 lần đọc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thái Nguyên, ngày 21/10/2016

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

Nghiên cứu điều khiển tối ưu trường nhiệt độ trong quá trình nhiệt luyện một số chi tiết cơ khí như dao băm, trục chính, bánh răng … trong phạm vi nghiên cứu đề tài KHCN-TB.12C/13-18”

 

Đề tài Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống máy chế biến thức ăn dự trữ cho đại gia súc và dây chuyền sản xuất viên nén sinh khối tại vùng Tây Bắc”, số KHCN-TB.12C/13-18, thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” dự kiến tổ chức Hội thảo về các nội dung nghiên cứu của đề tài.

1. Thời gian, địa điểm: Dự kiến 8h-11h30 ngày 16/11/2016

2. Địa điểm: Phòng họp 1 – Đại học Thái Nguyên

3. Thành phần

-         Đại diện Ban chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc

-         Đại diện Văn phòng Chương trình Tây Bắc

-         Đại học Thái Nguyên: Đại diện Ban Giám đốc, Ban KHCN&MT

-         Các thành viên trong nhóm thực hiện đề tài KHCN-TB.12C/13-18

-         Các nhà khoa học, báo cáo viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học

-         Các cá nhân, tổ chức quan tâm đến Hội thảo

Trân trọng kính mời nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, các cá nhân, tổ chức quan tâm đến dự Hội thảo.

 

                                                                        BAN TỔ CHỨC


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thái Nguyên, ngày 21/10/2016

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

Nghiên cứu phát triển các giải pháp kĩ thuật đồng bộ để thiết kế và chế tạo dây chuyền sản xuất than sinh khối từ bã mía vùng Tây Bắc”

 

Đề tài Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống máy chế biến thức ăn dự trữ cho đại gia súc và dây chuyền sản xuất viên nén sinh khối tại vùng Tây Bắc”, số KHCN-TB.12C/13-18, thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” dự kiến tổ chức Hội thảo về các nội dung nghiên cứu của đề tài.

1. Thời gian, địa điểm: Dự kiến 14h-17h30 ngày 16/11/2016

2. Địa điểm: Phòng họp 1 – Đại học Thái Nguyên

3. Thành phần

-         Đại diện Ban chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc

-         Đại diện Văn phòng Chương trình Tây Bắc

-         Đại học Thái Nguyên: Đại diện Ban Giám đốc, Ban KHCN&MT

-         Các thành viên trong nhóm thực hiện đề tài KHCN-TB.12C/13-18

-         Các nhà khoa học, báo cáo viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học

-         Các cá nhân, tổ chức quan tâm đến Hội thảo

Trân trọng kính mời nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, các cá nhân, tổ chức quan tâm đến dự Hội thảo.

 

                                                                      BAN TỔ CHỨC

 

 

Tin bài: Ban KHCN&MT