Tin mới cập nhật

Thông báo tổ chức hội thảo khoa học

Đăng ngày: 21-10-2016; 2858 lần đọc
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thái Nguyên, ngày  21  tháng  9  năm 2017

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống máy chế biến thức ăn dự trữ cho đại gia súc và dây chuyền sản xuất viên nén sinh khối tại vùng Tây Bắc

 

Đề tài Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống máy chế biến thức ăn dự trữ cho đại gia súc và dây chuyền sản xuất viên nén sinh khối tại vùng Tây Bắc, số KHCN-TB.12C/13-18, thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”.

1. Nội dung: Nghiên cứu cải tiến máy ép viên nén mùn cưa kiểu trục khuỷu từ công suất 1.2 tấn/h lên 2 tấn/h (từ mẫu máy Ấn Độ)

2. Địa điểm: Doanh nghiệp tư nhân Thái Long (Số nhà 1423D, tổ 29, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên)

3. Thành phần

- Đại học Thái Nguyên: Đại diện Ban Giám đốc, Ban KHCN&MT

- Một số thành viên trong nhóm thực hiện đề tài KHCN-TB.12C/13-18

- Một số nhà khoa học thuộc lĩnh vực cơ khí

4. Thời gian: Ngày 28/9/2017

- 15h30-18h: Tọa đàm cải tiến máy ép viên nén mùn cưa kiểu trục khuỷu từ công suất 1.2 tấn/h lên 2 tấn/h (từ mẫu máy Ấn Độ)

Trân trọng kính mời nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, các cá nhân, tổ chức quan tâm đến dự Hội thảo

BAN TỔ CHỨC

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thái Nguyên, ngày 21/10/2016

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

“Nghiên cứu điều khiển tối ưu trường nhiệt độ trong quá trình nhiệt luyện một số chi tiết cơ khí như dao băm, trục chính, bánh răng … trong phạm vi nghiên cứu đề tài KHCN-TB.12C/13-18”

 

Đề tài Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống máy chế biến thức ăn dự trữ cho đại gia súc và dây chuyền sản xuất viên nén sinh khối tại vùng Tây Bắc”, số KHCN-TB.12C/13-18, thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” dự kiến tổ chức Hội thảo về các nội dung nghiên cứu của đề tài.

1. Thời gian, địa điểm: Dự kiến 8h-11h30 ngày 16/11/2016

2. Địa điểm: Phòng họp 1 – Đại học Thái Nguyên

3. Thành phần

-         Đại diện Ban chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc

-         Đại diện Văn phòng Chương trình Tây Bắc

-         Đại học Thái Nguyên: Đại diện Ban Giám đốc, Ban KHCN&MT

-         Các thành viên trong nhóm thực hiện đề tài KHCN-TB.12C/13-18

-         Các nhà khoa học, báo cáo viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học

-         Các cá nhân, tổ chức quan tâm đến Hội thảo

Trân trọng kính mời nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, các cá nhân, tổ chức quan tâm đến dự Hội thảo.

 

                                                                        BAN TỔ CHỨC

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thái Nguyên, ngày 21/10/2016

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

“Nghiên cứu phát triển các giải pháp kĩ thuật đồng bộ để thiết kế và chế tạo dây chuyền sản xuất than sinh khối từ bã mía vùng Tây Bắc”

 

Đề tài Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống máy chế biến thức ăn dự trữ cho đại gia súc và dây chuyền sản xuất viên nén sinh khối tại vùng Tây Bắc”, số KHCN-TB.12C/13-18, thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” dự kiến tổ chức Hội thảo về các nội dung nghiên cứu của đề tài.

1. Thời gian, địa điểm: Dự kiến 14h-17h30 ngày 16/11/2016

2. Địa điểm: Phòng họp 1 – Đại học Thái Nguyên

3. Thành phần

-         Đại diện Ban chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc

-         Đại diện Văn phòng Chương trình Tây Bắc

-         Đại học Thái Nguyên: Đại diện Ban Giám đốc, Ban KHCN&MT

-         Các thành viên trong nhóm thực hiện đề tài KHCN-TB.12C/13-18

-         Các nhà khoa học, báo cáo viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học

-         Các cá nhân, tổ chức quan tâm đến Hội thảo

Trân trọng kính mời nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, các cá nhân, tổ chức quan tâm đến dự Hội thảo.

 

                                                                      BAN TỔ CHỨC

Tin bài: Ban KHCN&MT