Tin mới cập nhật

Thông báo thay đổi thời gian và địa điểm nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số B2014-TN02-02 do TS. Trần Thị Phả làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 15-03-2017; 670 lần đọc

Do bị trùng lịch với một cuộc họp quan trọng của Nhà trường nên Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số B2014-TN02-02 do TS. Trần Thị Phả làm chủ nhiệm sẽ chuyển thời gian từ 15:00’ thành 16:30’ ngày 17/3/2017 tại phòng họp A3 – Tòa nhà Trung tâm – Trường Đại học Nông Lâm.

Xin trân trọng thông báo.

Lịch họp cũ

Thông tin kết quả nghiên cứu xem tại đây

Tin bài: Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường