Tin mới cập nhật

Thông báo thay đổi thời gian nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2015-TN05-04 do TS. Nguyễn Thế Tùng - Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 13-04-2018; 148 lần đọc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm điện thế kích thích thị giác (VEP) trên trẻ em nhược thị lứa tuổi 6 đến 14 tuổi.

Mã số: ĐH2015-TN05-04

Chủ nhiệm đề tài: TS.Nguyễn Thế Tùng

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm số cấp Đại học số: 510/QĐ-ĐHTN ngày 22/3/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian cũ : 15h00, ngày 11/04/2018 (thứ 4).

Thời gian mới: 08h00 ngày 17/4/2018 (thứ ba)

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận văn 1, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin KQNC xem tại đây

Tin bài: Ban KHCN&MT